Fakta om universitet og høgskole

Høyere utdanning bygger på videregående opplæring eller tilsvarende erfaring, og kan tas på universitet eller høgskole.

Hva er universitet og høgskole?

Mange lurer på hva som er forskjellen mellom en høgskole og et universitet, men fakta er at det ikke er så stor forskjell lenger. 

Tidligere var typiske universitetsutdanninger teoritunge utdanninger, som for eksempel statsvitenskap. Høgskolene hadde mer praksisrettede profesjonsutdanninger, som for eksempel sykepleie.

Nå kan du ta både statsvitenskap og sykepleie på flere universiteter og høgskoler i Norge. En av grunnene er at det stadig skjer sammenslåinger og fusjoner mellom lærestedene. 

Dette trenger du for å søke universitets- og høgskole

Skal du søke universitet eller høgskole kreves det vanligvis generell studiekompetanse. Noen studier krever også bestemte fagkombinasjoner. Kravene varierer fra utdanning til utdanning. 

Har du ikke generell studiekompetanse kan disse ordningene være aktuelle:


Har du ingen av disse kan realkompetansevurdering være aktuelt. 

Ulike utdanningstyper

På universitet og høgskoler kan du ta ulike typer utdanninger:

Se oversikt over utdanningssystemet 

Studiepoeng og karakterer

Utdanningene ved universitetene og høgskolene blir målt i studiepoeng*.

Ettårig fulltidsstudium gir 60 studiepoeng. En treårig bachelorgrad gir 180 studiepoeng og en femårig mastergrad 300 studiepoeng.

Studenter får karakterer etter et bokstavsystem fra A (best) til F (stryk), og der E er laveste ståkarakter. I tillegg blir karakteren bestått/ikke bestått gitt ved noen eksamener.

* I samsvar med den europeiske ECTS-standarden (European Credit Transfer System credits).

Slik søker du høyere utdanning

De fleste utdanningene søkes via Samordna opptak. Noen har lokalt opptak, da søker du direkte til lærestedet. 

Slik søker du høyere utdanning

Utveksling

Utveksling er en mulighet til å ta deler av utdanningen din i utlandet. Alle universitet og høgskoler skal legge til rette for at du kan få et utenlandsopphold som passer inn faglig i utdanningen din. Lærestedene skal ha et nettverk for studentutveksling med studiesteder i andre land.

Etter- og videreutdanning 

Etter høyere utdanning kan du ta etter- og videreutdanning for å få mer kompetanse. Etter- og videreutdanning er for deg som ønsker å oppgradere eller bygge på utdanning eller omskolere deg. 

Les mer om etter- og videreutdanning 

Sist oppdatert: 6. mai 2024