Hva er realkompetanse?

Dersom du ikke har formell utdanning som grunnlag for opptak til utdanning, kan du søke om opptak på grunnlag av din realkompetanse. Realkompetansen din blir da vurdert opp mot opptakskravene til den utdanningen du ønsker å starte på. Dette gjelder blant annet for deg som mangler grunnskole, generell studiekompetanse eller fagbrev, men som har en del relevant yrkeserfaring eller erfaring fra andre deler av livet ditt.

Du kan også få kortet ned et studieløp på grunnlag av realkompetansen din, dersom du oppfyller kompetansekravene i hele eller deler av utdanningen. Realkompetansen din blir da vurdert opp mot lære- eller studieplanen.

 

Det er ulike regler for hvem som kan søke om realkompetansevurdering og hvor du skal henvende deg. Nedenfor finner du en liten oversikt. 

Grunnskole 

Dersom du ikke har fullført grunnskolen, kan du ta kontakt med kommunen din for å få realkompetansen din vurdert opp mot fag i grunnskolen.

Videregående opplæring

Dersom du er over 25 år, har fullført grunnskole, men ikke videregående opplæring, har du rett til gratis videregående opplæring og realkompetansevurdering (voksenrett). Godkjent realkompetanse dokumenteres med kompetansebevis eller vitnemål. Det er utdanningsavdelingen i fylket ditt som har ansvaret for å gi deg videregående opplæring. I de fleste fylker søker du realkompetansevurdering via vigo.no. I Oslo søker du gjennom deres egne søkeportal.

Dersom du er voksen uten rett til videregående opplæring, har du krav på å få vurdert realkompetansen din dersom du blir henvist av kommunen eller NAV. Da betaler de for vurderingen. Fylkeskommunen kan også ta seg betalt for vurderingen. Voksne uten rett til videregående opplæring og ungdom, kan likevel få tilbud om opplæring dersom det er kapasitet.

Fagskoler

Realkompetansevurderingen kan gi opptak til fagskole. Du må være gammel nok til å kunne ha fullført videregående opplæring, det vil vanligvis si 19 år eller eldre. 

For å søke om realkompetansevurdering tar du kontakt med fagskolen du ønsker å ta utdanning hos. Informasjon om opptak og en oversikt over offentlige fagskoler i Norge, finner du hos Samordna opptak

Universitet og høgskoler

Dersom du er over 25 år og ikke har formelt opptaksgrunnlag fra før, for eksempel generell studiekompetanse, kan realkompetansevurdering gi opptak til høgskoler og universitet. Hvert enkelt lærested har egne regler for hva som kvalifiserer som realkompetanse til deres studier.

Du må krysse av for realkompetanse når du søker innen 1. mars. Du vil motta et følgeskjema fra hvert av lærestedene du har søkt på en til to uker etter søknadsfrist. Disse skal fylles ut og sendes tilbake til lærestedene med dokumentasjon på kompetansen din.

Les mer om hvordan du går fram for å søke realkompetanse hos samordnaopptak.no

Vurdering av realkompetanse

Ved en realkompetansevurdering vil du bli spurt om å dokumentere kunnskapen og ferdighetene dine best mulig gjennom beskrivelser og dokumentasjon. Eksempler på dokumentasjon kan være CV, attester, kurs- og eksamensbevis, samlemappe med arbeidet ditt, eller egenerklæringer som beskriver kompetanse du har fått gjennom jobb. 

Kontakt det aktuelle lærestedet dersom du har spørsmål om hvilken dokumentasjon du må sende inn.

Etter at vurderingen er blitt gjort får du dokumentasjon på resultatet. Eksempler på dokumentasjon kan være kompetansebevis fra videregående opplæring, eller en skriftlig godkjenning av opptak eller fritak i høyere utdanning. 

Les mer om vurderingens fire faser på nettsidene til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). 

Nyttige lenker:

Sist oppdatert: 12. april 2023