Nøkkelinformasjon

Utdanningene kombinerer teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter.

Du lærer å kommunisere på tegnspråk og hvordan bli tegnspråktolk. I tillegg lærer du om døves historie og kultur. 

Utdanninger

Viser 1 utdanninger
Tittel Studietype Lærested
Tolking i offentleg sektor Årsstudium og kortere Høgskulen på Vestlandet

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Norsk tegnspråk, videreutdanning for lærere (625211)
  • Bachelor, tegnspråk og tolking, treårig (611903)
  • Utdanning av tolker for døve, døvblinde og døvblitte, toårig (611902)
  • Tegnspråkutdanning, lavere nivå (611901)
  • Bachelor, tolking i offentlig sektor, treårig (611614)
  • Tolkeutdanning, lavere nivå (611604)

Relevante yrker