Nøkkelinformasjon

Utdanningen gir innsikt i for eksempel språkoppbygging, uttale, fonetikk, lingvistikk og kommunikasjon.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Språkvitenskapelige utdanninger (8117)
  • Språkvitenskapelige utdanninger (7117)
  • Språkvitenskapelige utdanninger (6117)
  • Bachelor, internasjonal kommunikasjon, treårig (611126)
  • Bachelor, språk og informasjon, treårig (611904)
  • Bachelor, språk og interkulturell kommunikasjon, treårig (611908)
  • Bachelor, språk og litteratur, treårig (611906)
  • Norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter (611119)
  • Master, skriftkulturer, toårig (711905)
  • Master, språkutdanning, toårig (711903)

Relevante yrker