Nøkkelinformasjon

Disse utdanningene omfatter en rekke Vesteuropeiske språk, som engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk, spansk og nordiske språk.

Du studerer grammatikk, kultur, litteratur og historie til språk.

Bachelorgrad i språk har ulike studieretninger for de ulike språkene.

Utdanninger

Det er 31 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Andrespråkspedagogikk 1, 1-10 trinn Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda
Engelsk 4 x 15 stp. Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda
Engelsk, deltid Årsenhet og kortere Universitetet i Sørøst-Norge GENS Alle Alle
Engelsk, fordjupingsstudium Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda
Engelsk, årsstudium, deltid Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda GENS Alle Alle
Fordypning i latinamerikansk kulturkunnskap Universitetet i Bergen
Fransk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Årsenhet og kortere Høgskolen i Østfold
Fransk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Årsenhet og kortere Høgskolen i Østfold
Fransk, årsstudium, deltid Årsenhet og kortere Høgskolen i Østfold GENS Alle Alle
Masterstudium i fremmedspråk i skolen (120 studiepoeng) Master og høyere Høgskolen i Østfold
Nordisk: Den eldre litteraturen Universitetet i Bergen
Nordisk: Litteratur etter 1900 Universitetet i Bergen
Nordisk: Moderne språk Universitetet i Bergen
Nordisk: Språkhistorie og talemål Universitetet i Bergen
Norsk (nordisk) 4x15 stp Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda
Norsk (nordisk) fordjupingsstudium Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda
Norsk (nordisk) årsstudium, samlingsbasert Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda GENS Alle Alle
Norsk 2: Lese- og skriveopplæring Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda
Norsk 2: Nynorsk i opplæringa 8.-13. trinn, nettstudium Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda
Norsk A2 - språkkurs på nett Annen utdanning Nettskolen NooA

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Utdanninger i germanske og romanske språk (8111)
  • Master, europeiske språk, toårig (711904)
  • Utdanninger i germanske og romanske språk (7111)
  • Bachelor, språk og litteratur, treårig (611906)
  • Bachelor, språk og økonomi, treårig (611907)
  • Utdanninger i germanske og romanske språk (6111)
  • Fransk, videreutdanning for lærere (625209)
  • Master, nynorsk skriftkultur, toårig (711902)

Relevante yrker