Nøkkelinformasjon

Disse utdanningene omfatter en rekke Vesteuropeiske språk, som engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk, spansk og nordiske språk.

Du studerer grammatikk, kultur, litteratur og historie til språk.

Bachelorgrad i språk har ulike studieretninger for de ulike språkene.

Utdanninger

Det er 132 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Andrespråkspedagogikk 1, 1-10 trinn Årsenhet og kortere Høgskulen i Volda
Bachelor i engelsk Bachelor og høgskolekandidat Nord universitet GENS Alle Alle
Bachelor i engelsk Bachelor og høgskolekandidat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Bachelorprogram i engelsk Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen GENS Oppgis ikke Oppgis ikke
Bachelorprogram i fransk Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen GENS Oppgis ikke Oppgis ikke
Bachelorprogram i italiensk Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen GENS Oppgis ikke Oppgis ikke
Bachelorprogram i nordisk språk og litteratur Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen GENS Oppgis ikke Oppgis ikke
Bachelorprogram i norrøn filologi Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen GENS Oppgis ikke Oppgis ikke
Bachelorprogram i norsk som andrespråk Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen GENS Oppgis ikke Oppgis ikke
Bachelorprogram i spansk språk og latinamerikastudium Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen GENS Oppgis ikke Oppgis ikke
Bachelorprogram i tysk Bachelor og høgskolekandidat Universitetet i Bergen GENS Oppgis ikke Oppgis ikke
Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon Bachelor og høgskolekandidat Høgskolen i Østfold GENS Alle Alle
Barcelona: Filosofi, samfunn, historie og spansk Årsenhet og kortere Kulturakademiet
Barcelona: Historie og spansk Årsenhet og kortere Kulturakademiet
Berlin: Filosofi, samfunn og tysk Årsenhet og kortere Kulturakademiet
Berlin: Filosofi, samfunn, historie og tysk Årsenhet og kortere Kulturakademiet
Berlin: Historie og tysk Årsenhet og kortere Kulturakademiet
Cambridge: Filosofi, samfunn, historie og engelsk Årsenhet og kortere Kulturakademiet
Cambridge: Historie og engelsk Årsenhet og kortere Kulturakademiet
Engelsk Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet GENS Alle Alle

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Utdanninger i germanske og romanske språk (8111)
  • Master, europeiske språk, toårig (711904)
  • Utdanninger i germanske og romanske språk (7111)
  • Bachelor, språk og litteratur, treårig (611906)
  • Bachelor, språk og økonomi, treårig (611907)
  • Utdanninger i germanske og romanske språk (6111)
  • Fransk, videreutdanning for lærere (625209)
  • Master, nynorsk skriftkultur, toårig (711902)

Relevante yrker