Nøkkelinformasjon

Disse utdanningene omfatter en rekke Vesteuropeiske språk, som engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk, spansk og nordiske språk.

Du studerer grammatikk, kultur, litteratur og historie til språk.

Bachelorgrad i språk har ulike studieretninger for de ulike språkene.

Utdanninger

Det finnes 143 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Advanced English Language and Literature: Autumn Package Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Advanced English Language and Literature: Spring Package Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Andrespråkspedagogikk 1, 1-10 trinn Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i engelsk Bachelor, 3 år Nord universitet Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelor i engelsk Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorprogram i engelsk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Oppgis ikke Oppgis ikke
Bachelorprogram i fransk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Oppgis ikke Oppgis ikke
Bachelorprogram i italiensk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Oppgis ikke Oppgis ikke
Bachelorprogram i nordisk språk og litteratur Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Oppgis ikke Oppgis ikke
Bachelorprogram i norrøn filologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Oppgis ikke Oppgis ikke
Bachelorprogram i norsk som andrespråk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Oppgis ikke Oppgis ikke
Bachelorprogram i spansk språk og latinamerikastudium Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Oppgis ikke Oppgis ikke
Bachelorprogram i tysk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Oppgis ikke Oppgis ikke
Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Generell studiekompetanse Alle Alle
Barcelona: Filosofi, samfunnsfag, historie og spansk Årsstudium Kulturakademiet Lokalt opptak Lokalt opptak
Barcelona: Historie og spansk Årsenhet og kortere Kulturakademiet Lokalt opptak Lokalt opptak
Barcelona: Spansk årsstudium Årsstudium Kulturakademiet Lokalt opptak Lokalt opptak
Berlin: Filosofi, samfunn og tysk Årsenhet og kortere Kulturakademiet Lokalt opptak Lokalt opptak
Berlin: Filosofi, samfunnsfag, historie og tysk Årsstudium Kulturakademiet Lokalt opptak Lokalt opptak
Berlin: Historie og tysk Årsenhet og kortere Kulturakademiet Lokalt opptak Lokalt opptak

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Utdanninger i germanske og romanske språk (8111)
  • Master, europeiske språk, toårig (711904)
  • Utdanninger i germanske og romanske språk (7111)
  • Bachelor, språk og litteratur, treårig (611906)
  • Bachelor, språk og økonomi, treårig (611907)
  • Utdanninger i germanske og romanske språk (6111)
  • Fransk, videreutdanning for lærere (625209)
  • Master, nynorsk skriftkultur, toårig (711902)

Relevante yrker