Nøkkelinformasjon

Du studerer grammatikk, kultur, litteratur og historie til språk som engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk, spansk og nordiske språk.

Bachelorgrad i språk har ulike studieretninger for de ulike språkene.

Utdanninger

Det finnes 141 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Advanced English Language and Literature: Autumn Package Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Advanced English Language and Literature: Spring Package Lavere nivå Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Andrespråkspedagogikk 1, 1-10 trinn Lavere nivå Høgskulen i Volda Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i engelsk Bachelor, 3 år Nord universitet Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelor i engelsk Bachelor, 3 år NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorprogram i engelsk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelorprogram i fransk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelorprogram i italiensk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelorprogram i nordisk språk og litteratur Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelorprogram i norrøn filologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelorprogram i norsk som andrespråk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelorprogram i spansk språk og latinamerikastudium Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelorprogram i tysk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelorstudium i internasjonal kommunikasjon Bachelor, 3 år Høgskolen i Østfold Generell studiekompetanse Alle Alle
Barcelona: Filosofi, samfunnsfag, historie og spansk Årsstudium Kulturakademiet Lokalt opptak Lokalt opptak
Barcelona: Historie og spansk Årsenhet og kortere Kulturakademiet Lokalt opptak Lokalt opptak
Barcelona: Spansk årsstudium Årsstudium Kulturakademiet Lokalt opptak Lokalt opptak
Berlin: Filosofi, samfunn og tysk Årsenhet og kortere Kulturakademiet Lokalt opptak Lokalt opptak
Berlin: Filosofi, samfunnsfag, historie og tysk Årsstudium Kulturakademiet Lokalt opptak Lokalt opptak
Berlin: Historie og tysk Årsenhet og kortere Kulturakademiet Lokalt opptak Lokalt opptak

  • Utdanninger i germanske og romanske språk (8111)
  • Master, europeiske språk, toårig (711904)
  • Utdanninger i germanske og romanske språk (7111)
  • Bachelor, språk og litteratur, treårig (611906)
  • Bachelor, språk og økonomi, treårig (611907)
  • Utdanninger i germanske og romanske språk (6111)
  • Fransk, videreutdanning for lærere (625209)