Fakta

Sted:
Campus Vestfold
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 222623

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Sørøst-Norge

21. november 2023.

Om studiet

Engelsk er det mest brukte språket i global kommunikasjon, og det blir stadig viktigere. Solide engelskkunnskaper – skriftlige og muntlige – er derfor en stor fordel i arbeidslivet.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium

Alle utdanninger innen