Fakta

Sted:
Campus Bø
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstøttet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 222606

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Sørøst-Norge

4. februar 2024.

Om studiet

Engelsk er det mest brukte språket i global kommunikasjon, og det blir stadig viktigere. Solide engelskkunnskaper – skriftlige og muntlige – er derfor en stor fordel i arbeidslivet.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium

Alle utdanninger innen