Fakta

Sted:
Campus Bø
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Nettstøttet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Trukket (primær)
  • Trukket (ordinær)
Studieplasser: 25
Søknadskode (SO): 222170

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Sørøst-Norge

30. november 2023.

Om studiet

Engelsk er det mest brukte språket i global kommunikasjon, og det blir stadig viktigere. Solide engelskkunnskaper – skriftlige og muntlige – er derfor en stor fordel i arbeidslivet.

Kvalifikasjon/tittel

Årsstudium

Alle utdanninger innen