Nøkkelinformasjon

1-årig forkurs for studenter som mangler nødvendig kompetanse fra videregående skole for å komme inn på ingeniørstudier eller maritime høgskoleutdanninger.

Forkurset er tilpasset opptakskravene for bachelor i ingeniørfag og gir nødvendig spesialisering i matematikk og fysikk fra videregående. Noen institusjoner tilbyr rene realfagskurs for de som har generell studiekompetanse, men mangler fysikk og/eller matematikk.

Forkurset er utfordrende og krever høy arbeidsinnsats.

Opptakskrav

a) fullført og bestått VG1 og VG2 fra andre studieretninger i videregående skole enn studieforberedende retninger, eller

b) godkjent fagbrev eller svenneprøve, eller

c) generell studiekompetanse, eller

d) fylt minst 23 år, fullført grunnskole og minst 5 års arbeidserfaring tilsvarende heltid, eventuelt en kombinasjon av arbeidserfaring og utdanning fra videregående skole på tilsammen 5 år.

Utdanninger

Det er 26 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested
Realfagskurs vår Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Universitetet i Stavanger
Forkurs for ingeniørutdanning Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Universitetet i Stavanger
Realfagskurs høst-vår Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Universitetet i Stavanger
Ingeniørutdanning - forkurs Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere OsloMet – storbyuniversitetet
Realfagskurs for ingeniørutdanning Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Universitetet i Agder
Forkurs for ingeniørutdanning Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Universitetet i Agder
Ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Realfagskurs 1/2 årig Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere UiT Norges arktiske universitet
Forkurs i realfag for ingeniør- og sivilingeniørutdanning Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere UiT Norges arktiske universitet
Realfagskurs Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere UiT Norges arktiske universitet
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet
Eittårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet
Eittårig realfagskurs Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet
Eittårig realfagskurs (deltid) Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet
Realfagskurs (over eitt semester) Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet
Redningsdykkarkurs Høgskulen på Vestlandet
S-A Dykkerkurs Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskulen på Vestlandet
Realfagskurs Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Høgskolen i Østfold

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Forkurs for ingeniørhøgskole, fylkeskommunalt (501102)
  • Forkurs til utdanning ved universiteter og høgskoler (501101)
  • Generelle programmer, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning (501199)
  • Forkurs for ingeniørutdanning, ettårig (401115)
  • Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning (559999)