Nøkkelinformasjon

1-årig forkurs for studenter som mangler nødvendig kompetanse fra videregående skole for å komme inn på ingeniørstudier eller maritime høgskoleutdanninger.

Forkurset er tilpasset opptakskravene for bachelor i ingeniørfag og gir nødvendig spesialisering i matematikk og fysikk fra videregående. Noen institusjoner tilbyr rene realfagskurs for de som har generell studiekompetanse, men mangler fysikk og/eller matematikk.

Forkurset er utfordrende og krever høy arbeidsinnsats.

Opptakskrav

a) fullført og bestått VG1 og VG2 fra andre studieretninger i videregående skole enn studieforberedende retninger, eller

b) godkjent fagbrev eller svenneprøve, eller

c) generell studiekompetanse, eller

d) fylt minst 23 år, fullført grunnskole og minst 5 års arbeidserfaring tilsvarende heltid, eventuelt en kombinasjon av arbeidserfaring og utdanning fra videregående skole på tilsammen 5 år.

Utdanninger

Det finnes 27 utdanninger innen dette feltet.
Tittel Sorter synkende Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Eittårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag Forkurs Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Eittårig realfagskurs Forkurs Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Eittårig realfagskurs (deltid) Forkurs Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag Forkurs NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag Forkurs NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forkurs Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forkurs Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forkurs UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forkurs UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Forkurs for ingeniørutdanning Forkurs Universitetet i Agder Lokalt opptak Lokalt opptak
Forkurs for ingeniørutdanning Forkurs Universitetet i Stavanger Lokalt opptak Lokalt opptak
Forkurs for ingeniørutdanning Forkurs Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Forkurs for ingeniørutdanning Forkurs Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Forkurs i realfag for ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forkurs UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Ingeniørutdanning - forkurs Forkurs OsloMet – storbyuniversitetet Lokalt opptak Lokalt opptak
Realfagskurs Forkurs Høgskolen i Østfold Lokalt opptak Lokalt opptak
Realfagskurs Forkurs UiT Norges arktiske universitet Lokalt opptak Lokalt opptak
Realfagskurs Forkurs Universitetet i Sørøst-Norge Lokalt opptak Lokalt opptak
Realfagskurs (over eitt semester) Forkurs Høgskulen på Vestlandet Lokalt opptak Lokalt opptak
Realfagskurs 1/2 årig Forkurs NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Forkurs for ingeniørhøgskole, fylkeskommunalt (501102)
  • Forkurs til utdanning ved universiteter og høgskoler (501101)
  • Generelle programmer, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning (501199)
  • Forkurs for ingeniørutdanning, ettårig (401115)
  • Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, andre, uspesifiserte, påbygging til videregående utdanning (559999)