Nøkkelinformasjon

Folkehelse handler om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen.

På en utdanning innen folkehelse lærer du om hvordan man kan man kan fremme befolkningens helse, trivsel og sosiale forhold. Man lærer også å veilede og motivere enkeltpersoner til å ta gode livsstilsvalg.

Utdanninger

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

 • Kandidatstudium, folkehelsevitenskap (Master of Public Health) (769908)
 • Master, folkehelsevitenskap, 1½-årig (769920)
 • Master, helsevitenskap, toårig (769915)
 • Bachelor, folkehelsearbeid, treårig (669953)
 • Bachelor, helsefremmende arbeid, treårig (669948)
 • Videreutdanning for helse- og sosialsektoren, forebyggende og helsefremmende arbeid (669915)
 • Master, helsefremmende arbeid, toårig (769924)
 • Master, international community health, toårig (769918)
 • Ernæring, helse og miljøvern, toårig (669902)
 • Hovedfagskandidat, ernæring, helse- og miljøfag (769907)
 • Master, ernæring, helse- og miljøfag, toårig (769921)
 • Master of Science, public health, toårig (769940)