Nøkkelinformasjon

Utdanningen til faglærer eller yrkesfaglærer kvalifiserer deg til undervisning i enkeltfag i grunnskolen, videregående opplæring, voksenopplæring og annet kulturelt arbeid med barn og unge.

Se også lektorutdanning som er femårig lærerutdanning på universitet.

Utdanninger

Det er 9 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Lærested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelor - 3-årig faglærarutdanning i musikk Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet
Faglærer i musikk, Bergen
Faglærer i musikk, Stord
Master i fysisk aktivitet og kosthald i eit skolemiljø Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Master i samfunnsfagdidaktikk Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Høgskulen på Vestlandet
Bachelor - 3-årig faglærarutdanning i kroppsøving og idrettsfag Universitet og høgskole, Bachelor og høgskolekandidat, Bachelor og høgskolekandidat Høgskulen på Vestlandet LÆRER 47.40 50.40
Lektorutdanning med master i framandspråk (engelsk, fransk, spansk eller tysk) Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Bergen
Lektor, 8.-13. trinn, engelsk
Lektor, 8.-13. trinn, fransk
Lektor, 8.-13. trinn, spansk
Lektor, 8.-13. trinn, tysk
Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitskap Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Bergen
Lektor, 8.-13. trinn, historie
Lektor, 8.-13. trinn, religionsvitenskap
Lektorutdanning med master i nordisk Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Bergen LÆRMA4 Oppgis ikke Oppgis ikke
Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Bergen LÆREA2 Oppgis ikke Oppgis ikke
Lektorutdanning med master i sosiologi Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Bergen LÆRMA4 48.50 49.80

Denne listen lages ved hjelp av Norsk standard for utdanningsgruppering (NUS). Utdanningene som rapporteres til utdanning.no er merket med NUS-koder. Disse utdanningslistene gir deg informasjon om alle utdanninger som er merket med samme NUS-koder.

  • Fag- og yrkesfaglærerutdanninger (723)
  • Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre (7239)
  • Fag- og yrkesfaglærerutdanninger, andre (6239)
  • Helse-, sosial- og idrettsfag, lærerutdanninger (6235)
  • Humaniora og estetikk, lærerutdanninger (6231)
  • Naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag, lærerutdanninger (6234)
  • Primærnæringer, lærerutdanninger (6236)
  • Samferdsel, tjenesteyting og sikkerhet, lærerutdanninger (6237)
  • Samfunnsfag og juridiske fag, lærerutdanninger (6232)
  • Økonomi og administrasjon, lærerutdanninger (6233)