Utdanningstilbud

Filter

Dette lærerstedet tilbyr 22 utdanninger.
Tittel Sorter synkende Studiested(er)
Naturbruk (med studiespesialisering)
 • Strand videregående skole
Vg1 Elektro og datateknologi
 • Strand videregående skole
Vg1 Helse- og oppvekstfag
 • Strand videregående skole
Vg1 Idrettsfag
 • Strand videregående skole
Vg1 Naturbruk
 • Strand videregående skole
Vg1 Salg, service og reiseliv
 • Strand videregående skole
Vg1 Studiespesialisering
 • Strand videregående skole
Vg1 Teknologi- og industrifag
 • Strand videregående skole
Vg2 Akvakultur
 • Strand videregående skole
Vg2 Automatisering
 • Strand videregående skole
Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag
 • Strand videregående skole
Vg2 Elenergi og ekom
 • Strand videregående skole
Vg2 Fiske og fangst
 • Strand videregående skole
Vg2 Helsearbeiderfag
 • Strand videregående skole
Vg2 Idrettsfag
 • Strand videregående skole
Vg2 Industriteknologi
 • Strand videregående skole
Vg2 Realfag
 • Strand videregående skole
Vg2 Salg og reiseliv
 • Strand videregående skole
Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi
 • Strand videregående skole
Vg3 Idrettsfag
 • Strand videregående skole