Utdanningstilbud

Viser 19 utdanninger
Tittel Studietype Studieform Sted
Hageplanlegging (Mære) Fagskolestudium Nettstøttet, Samlingsbasert, deltid Mære Landbruksskole
Hageplantenes historie Fagskolestudium Nettstøttet, deltid Moelv
Interiør - med fokus på inventar, farge- og materialbruk i et bærekraftig perspektiv Fagskolestudium Nettstøttet, Samlingsbasert, heltid Moelv
Ledelse i maskinentreprenørfaget Fagskolestudium Nettstøttet, Samlingsbasert, deltid Bergen, Olavsgård
Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg Fagskolegrad Nettstøttet, Samlingsbasert, deltid Moelv
Planteinstallasjoner i innerom Fagskolestudium Nettstudium, Samlingsbasert, Undervisning ved lærestedet, deltid Moelv
Prosjektledelse for anleggsbransjen Fagskolestudium Nettstøttet, Samlingsbasert, deltid Olavsgård
Sirkulær disponering av vann - vann som ressurs Fagskolestudium Nettstøttet, Samlingsbasert, deltid Moelv
Skjøtsel og drift av uteområder Fagskolestudium Nettstudium, Undervisning ved lærestedet, deltid Moelv

Norges grønne fagskole - Vea tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning og videregående opplæring for voksne innen grønne miljø- og design fag, samt anleggsfag.

Skolen har i dag studenter og elever fra både inn- og utland og har fagskoleutdanning, utdanning på videregående nivå for voksne og kurs.

Skolen gir fagskoleutdanning blant annet innen:

 • Hageplanlegging
 • Grøntanleggsforvaltning
 • Gartner med antikvarisk kompetanse
 • Botanisk design og ledelse
 • Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg
 • Anleggsgartnertekniker
 • Planteinstallasjoner i innerom
 • Interiør
 • Grønn helse
 • Ledelse i maskinentreprenørfaget
 • Anleggsledelse
 • Prosjektledelse