Nøkkelinformasjon

Logo Vea
Logo Vea

Studiested

Moelv

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.00

Kostnader

7500

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstudium

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

2

Opptakskrav

F-LHB-SDU0001

Antall studieplasser

4

Søknadskode (SO)

20405-6

Om studiet

Fagskolestudiet Skjøtsel og drift av uteområder, er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere. Du lærer om drift, skjøtsel og vedlikehold av grøntanlegg, samt ivaretagelse av biologisk mangfold. Dette studiet er for deg som ønsker kompetanse i å planlegge, og lede skjøtsel og drift av uteområder. Studiet gir deg viktig kompetanse i hvordan man best kan planlegge, skjøtte og drifte et grøntanlegg. Med flere flotte og komplekse uteområder, er dette en nødvendig kompetanse for å holde grøntanleggene fine år etter år.

Du lærer om drift, skjøtsel og vedlikehold av grøntanlegg, samt det å ta vare på biologisk mangfold. Dette studiet er for deg som ønsker kompetanse i å planlegge, og lede skjøtsel og drift av uteområder. Studiet gir deg viktig kompetanse i hvordan man best kan planlegge, skjøtte og drifte et grøntanlegg. Med flere flotte og komplekse uteområder, er dette en nødvendig kompetanse for å holde grøntanleggene fine år etter år.

Tittel: Fagskoleutdanningen Skjøtsel og drift av uteområder gir ingen selvstendig tittel, men kan kombineres med fagskoleutdanningen Hageplanlegging samt Bedriftsledelse, slik at du oppnår tittelen Fagskolekandidat Grøntanleggsforvaltning.

Fleksibel utdanning: Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene.

Undervisningsopplegg

Skjøtsel og drift av uteområder er en av tre moduler som inngår i fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning. Du kan velge å ta en av modulene, eller alle over to eller tre år.

Faglig innhold:

Studiet gjennomføres på: 8 samlinger á 3 dager (Onsdag, torsdag og fredag) med nettundervisning mellom samlingene.

Opptakskrav

 • Fagbrev Anleggsgartner
 • Fagbrev Gartner
 • Vg3 Gartnernæring eller tilsvarende realkompetanse*
 • *Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

  Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

   

Opptaksinformasjon

Søknadsskjema: https://www.samordnaopptak.no/info/

Her skal du laste opp relevant dokumentasjon som er:

 • Fagbrev
 • Karaktergrunnlag
 • Attest fra arbeidsgiver.

Les mer om poengberegning ved opptak her: For deg som skal søke opptak til høyere yrkesfaglig utdanning

Karrieremuligheter

Veien videre:

Med denne utdannelsen kan du jobbe med planlegging, drift og skjøtsel i offentlige og private park -og grøntanlegg.

Tilleggsinformasjon

Fagskolestudiet Skjøtsel og drift av uteområder er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere. Du lærer om drift, skjøtsel og vedlikehold av grøntanlegg, samt ivaretagelse av biologisk mangfold.

Alle utdanninger innen