Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Moelv

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Kostnader

6600

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

2

Opptakskrav

F-LHB-SDU0001

Antall studieplasser

4

Søknadskode (SO)

20405-6

Om studiet

Fagskolestudiet Skjøtsel og drift av uteområder, er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere. Du lærer om drift, skjøtsel og vedlikehold av grøntanlegg, samt ivaretagelse av biologisk mangfold. Dette studiet er for deg som ønsker kompetanse i å planlegge, og lede skjøtsel og drift av uteområder. Studiet gir deg viktig kompetanse i hvordan man best kan planlegge, skjøtte og drifte et grøntanlegg. Med flere flotte og komplekse uteområder, er dette en nødvendig kompetanse for å holde grøntanleggene fine år etter år.

For: Gartnere og anleggsgartnere eller tilsvarende realkompetanse *

Nivå: Fagskoleutdanning (NKR 5.1)

Omfang: 30 studiepoeng

Heltid/deltid: Deltid over 1 år

Samlinger: 6 samlinger á 3 dager (Onsdag, torsdag og fredag).

Opptakskrav: Vg3 gartnernæring eller Vg3 anleggsgartnerfaget, tilsvarende utdanning etter tidligere utdanningsreformer eller tilsvarende realkompetanse*

Søknadsfrist: 20.april 2022

Studiestart: august 2022

Studieavgift: 6.600,-

Studiested: Norges grønne fagskole – Vea

Tittel: Fagskoleutdanningen Skjøtsel og drift av uteområder gir ingen selvstendig tittel, men kan kombineres med fagskoleutdanningen Hageplanlegging samt Bedriftsledelse, slik at du oppnår tittelen Fagskolekandidat Grøntanleggsforvaltning.

Oppbygging av studiet: Skjøtsel og drift av uteområder er en av tre moduler som inngår i fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning. Du kan velge å ta en av modulene, eller alle over to eller tre år.

Fleksibel utdanning: Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene.

Faglig innhold:

  • Drift og vedlikehold: 15 studiepoeng
  • Prosjektplanlegging: 5 studiepoeng
  • Skjøtsel av vegetasjon: 10 studiepoeng

Veien videre:

Med denne utdannelsen kan du jobbe med planlegging, drift og skjøtsel i offentlige og private park -og grøntanlegg.

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

Undervisningsopplegg

8 samlinger á 3 dager (Onsdag, torsdag og fredag).

Opptakskrav

Fullført og bestått videregående opplæring jf. fagskolelovens §1, 2.ledd. Vg3 anleggsgartnerfaget/Vg3 gartnernæring. Eller tilsvarende realkompetanse. Søkere som vurderer å søke på realkompetanse må ta kontakt med fagskolen for veiledning.

Opptaksinformasjon

Tilleggsinformasjon

Fagskolestudiet Skjøtsel og drift av uteområder er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere. Du lærer om drift, skjøtsel og vedlikehold av grøntanlegg, samt ivaretagelse av biologisk mangfold.

Alle utdanninger innen