Nøkkelinformasjon

Logo Vea
Logo Vea

Studiested

Moelv

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Kostnader

30.000,-

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-EST-INT0001

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

20405-24

Om studiet

Interiør- med fokus på inventar, farge- og materialbruk i et bærekraftig perspektiv, er et høyere yrkesfaglig 2-årig studium som gir teoretisk og praktisk kompetanse for deg som ønsker å jobbe innen interiørbransjen.

Gjennom utdanningen vil du lære om bærekraftig interiørarbeid, materiallære, visuell kommunikasjon, farge og form. Du vil få kompetanse til å ivareta interiørarbeidet i private og offentlige rom. Du vil også få kompetanse i kundekommunikasjon, materialvalg, fargesetting, arealutnyttelse, restaurering og i å etablere og drifte en interiørbedrift.

Studiet vil gi deg innsikt i klimasmarte produkter og hvordan man setter søkelys på menneskene man jobber for.  Du får også god innsikt i hvordan man skaper trivsel i innemiljøet. Som utdannet Interiørrådgiver kan du bistå bedrifter i å være fremtidsrettet ved ta  miljøbevisste valg av interiør.

Undervisningsopplegg

Fagskolestudiet Interiør (120 studiepoeng) er et studium som tilbys på heltid over to år.

Faglig innhold, emner:

 • Teknisk tegning
 • Bærekraftig interiør; gjenbruk og redesign
 • Fargelære
 • Interiørplanlegging
 • Kommunikasjon og kundebehandling
 • Produktkunnskap
 • Bedriftsledelse med økonomi og markedsføring
 • Stilhistorie, kulturarv og bygningsvern

Praksis i bedrift

Det gjennomføres to praksisperioder gjennom studiet. En på fem dager i første semester og en på 15 dager i tredje semester. Det gis et arbeidskrav tilknyttet hver praksisperiode. Praksis består av praktisk arbeid i bedrift med refleksjon og veiledning.

Opptakskrav

Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

Opptaksinformasjon

Innsøking via: www.samordnaopptak.no

Her skal du laste opp relevant dokumentasjon som er:

 • Fagbrev
 • Karaktergrunnlag (vitnemål fra videregående)
 • Attest fra arbeidsgiver.

Les mer om poengberegning ved opptak her: For deg som skal søke opptak til høyere yrkesfaglig utdanning

 

Tilleggsinformasjon

Interiør - med fokus på inventar, farge- og materialbruk i et bærekraftig perspektiv, er et høyere yrkesfaglig 2-årig studium som gir teoretisk og praktisk kompetanse for deg som ønsker å jobbe innen interiørbransjen.

Alle utdanninger innen