Nøkkelinformasjon

Logo Vea
Logo Vea

Studiested

Olavsgård

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

30.0

Semester

2

Kostnader

19500

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Om studiet

Fagskolestudiet Prosjektledelse i maskinentreprenørfaget er en høyere yrkesfaglig utdanning for anleggsbransjen. Etter endt utdanning har du opparbeidet deg kompetanse innen prosjektledelse i yrkesfeltet anlegg.

Anleggsbransjens krav til effektivitet, økt fokus på bærekraft og den digitale utviklingen i samfunnet generelt, påvirker arbeidshverdagen til både bas, formann, prosjektleder, anleggsledere og bedriftseiere.

Prosjektledelse i maskinentreprenørfaget vil gi deg kompetanse til å kunne arbeide med prosjektering, planlegging, samt anbud, kalkulasjon, innkjøp og utvikling av personalressurser i anleggsprosjekter. Utdanningen kvalifiserer for å lede anleggsprosjekter.

Studiet bygger på- og erstatter MEFs Prosjektlederskole som har vært gjennomført og utviklet gjennom mange år. Prosjektledelse på 30 studiepoeng, gir formell kompetanse med vitnemål når studiet er bestått. Vi anbefaler å ta fagskoleutdanningen Anleggsledelse før Prosjektledelse, dersom man ikke har tilsvarende kompetanse fra før.

Undervisningsopplegg

Fagskolestudiet Prosjektledelse er et selvstendig studium på 30 studiepoeng, men kan også tas som en del av Ledelse i maskinentreprenørfaget (90 studiepoeng).

Faglig innhold, emner:

  • Prosjektstyring
  • Fagspesifikk fordypning i prosjektstyring
  • Praktisk prosjektledelse

Opptakskrav

Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

Opptaksinformasjon

Du søker via www.Samordnaopptak.no

Her skal du laste opp relevant dokumentasjon som er:

  • Fagbrev
  • Karaktergrunnlag
  • Attest fra arbeidsgiver.

Les mer om poengberegning ved opptak her: For deg som skal søke opptak til høyere yrkesfaglig utdanning

Karrieremuligheter

Målet med studiet er å gi deg som prosjektleder verktøy og kompetanse til å lede anleggsprosjekter og ivareta bransjens krav til effektivitet, økt fokus på bærekraft og den digitale utviklingen.