Nøkkelinformasjon

Nivå

Fagskolestudium

Studiepoeng

2.5

Studieform

Nettstudium

Søknadsfrist

1. oktober

Oppstartsdato

7. november

Om studiet

Er du ansatt i anleggsbransjen? Permittert eller arbeidsledig? Benytt muligheten til å heve kompetansen din i prosjektledelse. Kurset er spesialtilpasset ansatte i og anleggssektoren og finansieres av partene i arbeidslivet i samarbeid med regjeringen. Norges grønne fagskole - Vea tilbyr 2 kurs: 1. 7.nov 2022 2. 06.feb 2023

Kurstilbudet er en unik mulighet til å øke egen kompetanse innenfor prosjektledelse. Det eneste du må gjøre er å sette av tid til å studere. Det er helt opp til deg når på døgnet og hvilke dager du ønsker å benytte. Alt er nettbasert. Du blir gitt noe veiledning underveis.

Til å undervise i emnet har vi Odd Hugo Gauslaa. Han er mangeårig næringslivsleder med erfaringer både nasjonalt og internasjonal. Han er nå faglærer på Vea og underviser i økonomi, ledelsesfag og markedsføring.

Målgruppe
Ansatte i anleggsbransjen. Du kan delta på kurset enten du er i full jobb, er permittert eller er arbeidsledig.

Det vil bli avholdt to prosjektlederkurs:

-7.november 2022

-06.februar 2023

Undervisningsopplegg

Innholdet i kurset
Innholdet er utviklet med utgangspunkt i fagskolestudiet Ledelse i maskinentreprenørfaget (LMF) og emnet Praktisk prosjektledelse. Læringsutbyttene er tilpasset anleggsbransjen

Kunnskap: Gir noe grunnleggende kunnskap om prosjektledelse i en anleggsbedrift, samt litt om prosesser og ulike begreper i anleggsbransjen.

Ferdigheter: Gir noen grunnleggende ferdigheter i å evaluere anleggsprosjekter og å identifisere ulike suksessfaktorer og kritiske faktorer for prosjektet.

Generell kompetanse: Gir noe grunnleggende generell kompetanse i å bygge relasjoner med aktører fra anleggsfaget og nærliggende yrkesfelt og kan delta i diskusjoner med disse om utvikling av beste praksis innen gjennomføring av prosjekter.

Innhold:

 • Innledning og kalkulasjon
 • God anbudsskikk
 • Kalkulasjonsmetoder
 • Kapasitetsberegning og beregning av timepriser
 • Visjon og strategi for bedriften
 • Personal
 • Prosjektleders rolle
 • Generell økonomiforståelse
 • Planlegging og kommunikasjon
 • Planlegging og organisering av prosjekt
 • Oppstartsmøte
 • Rigg og drift
 • Driftsopplegg
 • Kvalitetsplan
 • Prosjekters usikkerhetsnivåer og prosjektgranskning
 • Måter å planlegge på, Byggherreforskriften og HMS planer
 • Konkrete planleggingsteknikker
 • Forhandlinger og innkjøp
 • Kjøpe lage arbeidsfellesskap
 • Logistikk i flere prosjekter
 • Ledelse

Pris:

Kurset er gratis for ansatte i anleggsbransjen. Det er partene i arbeidslivet i samarbeid med regjeringen som finansierer kompetansetilbudet.

Organisering og gjennomføring
Det gjennomføres to kurs i prosjektledelse for anleggsbransjen.

Kurs 1 gjennomføres i perioden 07.november 2022 – 30. desember 2022.

 • Digitalt oppstartsmøte 07. november fra kl. 18.00 til kl. 19.00
 • Nettbasert undervisning hvor du kan studere i eget tempo.
 • Veiledning underveis
 • Praktisk oppgaveløsning
 • Flervalgseksamen etter gjennomført kursinnhold ila uke 1(2023)
 • Mer informasjon i oppstartsmøte.

Kurs 2 gjennomføres i perioden 06. februar 2023 – 25. mars 2023

 • Digitalt oppstartsmøte 06. februar fra kl. 18.00 til 19.00
 • Nettbasert undervisning hvor du kan studere i eget tempo.
 • Veiledning underveis
 • Praktisk oppgaveløsning
 • Flervalgseksamen etter gjennomført kursinnhold ila uke 13
 • Mer informasjon i oppstartsmøte.

Studiepoeng

Kursene består av ett emne og gir 2,5 studiepoeng. Karakterutskrift utstedes av Norges grønne fagskole – Vea.
Felles oppstart med informasjon om kursinnhold, organisering og eksamen jf datoer over.

Eksamen
Eksamensformen er en elektronisk flervalgseksamen hvor du krysser av for riktig svaralternativ. Eksamen gjennomføres når det passer den enkelte i løpet av oppsatt uke, se organisering.

Du får mer informasjon om eksamen på oppstartsmøte.

Opptakskrav

Opptakskrav
Kurset er på fagskolenivå og er åpent for ansatte, permitterte og arbeidsledige i anleggsbransjen. For å få studiepoengene må kandidatene tilfredsstille det formelle opptakskravet til studiet. Opptakskravet er:

 • Fagbrev Anleggsgartner
 • Fagbrev Anleggsmaskinfører
 • Fagbrev Anleggsrørlegger (kommende)
 • Fagbrev Asfaltør
 • Fagbrev Banemontør
 • Fagbrev Brønn- og borefaget
 • Fagbrev Fjell- og bergverksarbeider
 • Fagbrev Veidrift- og veivedlikeholdsarbeider (kommende)
 • Fagbrev Vei- og anleggsfagarbeider
 • Fagbrev Skogfaget
 • Fagbrev Steinfagarbeider
  eller realkompetanse tilsvarende et av disse

Dokumentasjon ved søknad
Ved søknad må du legge ved fagbrev eller attest som viser arbeidserfaring fra anleggsbransjen. Du skal også legge ved karaktergrunnlag som er vitnemål fra videregående før fagbrev eller karakter fra teoretisk prøve til fagprøven.

Opptaksinformasjon

Søknadsfrist: 01.10.2022

Elektronisk søknadsskjemahttps://soknad.vea-fs.org

Det tas forbehold om avlysning eller utsettelse av oppstart ved for få påmeldte deltakere.