Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Olavsgård

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

90.00

Kostnader

58500

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-LMA0001

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

20405-23

Om studiet

Fagskolestudiet Ledelse i maskinentreprenørfaget er en høyere yrkesfaglig utdanning for deg som ønsker å jobbe med ledelse i anleggsbransjen. Du vil få kompetanse innen anleggsledelse, prosjektledelse og bedriftsledelse.

Norges grønne fagskole – Vea har i nært samarbeid med MEF omarbeidet Mellomlederskolen, Prosjektlederskolen og Bedriftslederskolen til fagskolestudiet Ledelse i maskinentreprenørfaget. Studiet vil gi formell kompetanse med 90 studiepoeng, tittel og vitnemål når det er bestått.

Utdanningen kvalifiserer til å kunne arbeide med prosjektering, planlegging og koordinering av produksjon, samt anbud, kalkulasjon, innkjøp og utvikling av personalressurser i anleggsprosjekter. Du kan prosjektere arbeider innen yrkesfeltet anlegg og har kompetanse til å etablere og drifte en anleggsbedrift. Utdanningen kvalifiserer for å arbeide som anleggsleder, prosjektleder eller bedriftsleder.

Undervisningsopplegg

Fleksibel utdanning

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene. Les mer om forventet arbeidsomfang under avsnittet «Innhold i studiet» i studieplanen.

Samlinger

Studiet er organisert med seks stedbaserte samlinger à fire dager, hver på åtte timer. Studiested for skoleåret 2023/2024 vil være Olavsgaard i Skjetten og Tromsø,  og Vea i Moelv for Bedriftsledelse (sistnevnte har 6 samlinger à 2 dager). Prosjektledelse tilbys neste gang på Olavsgård i Skjetten i 2023/2024

Opptakskrav

Ett av følgende fagbrev:

– eller tilsvarende realkompetanse*

Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

Opptaksinformasjon

Innsøking gjøres via: www.samordnaopptak.no

Kvalifikasjon/tittel

Leder anleggsfag

Tilleggsinformasjon

Fagskolestudiet Ledelse i maskinentreprenørfaget er en høyere yrkesfaglig utdanning for deg som ønsker å jobbe med ledelse i anleggsbransjen. Du vil få kompetanse innen anleggsledelse, prosjektledelse og bedriftsledelse.