Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Moelv

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.0

Kostnader

13200

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-LHB-PSG0001

Antall studieplasser

3

Søknadskode (SO)

20405-5

Om studiet

Fagskolestudiet Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg, er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere. Studiet gir deg spesialkompetanse innen hageplanlegging, samt drift og skjøtsel av hager og uteanlegg.

Beskrivelse: Etter endt utdanning får du spesialkompetanse innen planlegging og forvaltning av små grøntanlegg og privathager.

Oppbygging av studiet:

Studiet er satt sammen av to moduler; Hageplanlegging og Skjøtsel og drift av uteområdet. Disse kan stå selvstendig, men også kombineres med den 3. modulen Bedriftsledelse som inngår i fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning. Du kan velge å ta disse to modulene, eller alle over to eller tre år.

Moduler:

  • Skjøtsel og drift av uteområder
  • Hageplanlegging

Faglig innhold:

  • Hageplanlegging: 20 studiepoeng
  • Tekniske fag: 5 studiepoeng
  • Vegetasjonslære: 5 studiepoeng
  • Drift og vedlikehold: 15 studiepoeng
  • Skjøtsel av vegetasjon: 10 studiepoeng
  • Ressursplanlegging: 5 studiepoeng

Samlinger: 6- 8 samlinger à 3 dager, pr. år (Onsdag, torsdag og fredag).
Opptakskrav: Vg3 gartnernæring eller Vg3 anleggsgartnerfaget, tilsvarende utdanning etter tidligere utdanningsreformer eller tilsvarende realkompetanse*

Søknadsfrist: 20.april 2022
Studiestart: august 2022
Studieavgift: 13 200,- (for hele studiet)

Tittel: Fagskolekandidat Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg.

Fleksibel utdanning: Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene.

Veien videre:

Med denne utdannelsen kan du jobbe med planlegging, drift og skjøtsel i offentlige og private park -og grøntanlegg.

Søknadsskjema: https://www.samordnaopptak.no/info/

For detaljer om studiet les: https://Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg, studieplan.

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.

Opptakskrav

Vg3 gartnernæring eller Vg3 anleggsgartnerfaget, tilsvarende utdanning etter tidligere utdanningsreformer eller tilsvarende realkompetanse*

Opptaksinformasjon

Tilleggsinformasjon

Fagskolestudiet Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg, er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere. Studiet gir deg spesialkompetanse innen hageplanlegging, samt drift og skjøtsel av hager og uteanlegg.

Alle utdanninger innen