Nøkkelinformasjon

Logo Vea
Logo Vea

Studiested

Moelv

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Kostnader

15000

Studieform

Nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Oppstartsdato

Høst

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Antall semester

4

Opptakskrav

F-LHB-PSG0001

Antall studieplasser

3

Søknadskode (SO)

20405-5

Om studiet

Fagskolestudiet Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg, er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere. Studiet gir deg spesialkompetanse innen hageplanlegging, samt drift og skjøtsel av hager og uteanlegg.

Tittel: Fagskolekandidat Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg.

Fleksibel utdanning: Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene.

Undervisningsopplegg

Studiet er satt sammen av to moduler; Hageplanlegging og Skjøtsel og drift av uteområder. Disse kan stå selvstendig, men også kombineres med den tredje modulen Bedriftsledelse som inngår i fagskoleutdanningen Grøntanleggsforvaltning.

Moduler:

  • Skjøtsel og drift av uteområder
  • Hageplanlegging

Faglig innhold, emner:

Modul: Hageplanlegging

Modul: Skjøtsel og drift av uteområder

SAMLINGER

Fagskoleutdanningen er nettbasert med samlinger. Undervisning og veiledning foregår både stedbasert på samlingene og nettbasert mellom samlingene.

Hageplanlegging har åtte fysiske samlinger à 3 dager på Vea (Onsdag, torsdag og fredag). Skjøtsel og drift av uteområder har seks fysiske samlinger på Vea (Onsdag, torsdag og fredag).

Opptakskrav

eller tilsvarende realkompetanse*

*Realkompetanse er kunnskaper som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, betalt eller ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning, eller tilegnet på annen måte.
Det gis tilleggspoeng for relevant yrkespraksis.

Opptaksinformasjon

Søknadsskjema: https://www.samordnaopptak.no/info/

Her skal du laste opp relevant dokumentasjon som er:

  • Fagbrev
  • Karaktergrunnlag
  • Attest fra arbeidsgiver.

Les mer om poengberegning ved opptak her: For deg som skal søke opptak til høyere yrkesfaglig utdanning

Karrieremuligheter

Veien videre:

Med denne utdannelsen kan du jobbe med planlegging, drift og skjøtsel i offentlige og private park -og grøntanlegg.

Tilleggsinformasjon

Fagskolestudiet Planlegging og skjøtsel av grøntanlegg, er en høyere yrkesfaglig utdanning for gartnere og anleggsgartnere. Studiet gir deg spesialkompetanse innen hageplanlegging, samt drift og skjøtsel av hager og uteanlegg.

Alle utdanninger innen