Bergen har rundt 25 000 studenter. Universitetet (inkl. tilknyttede institusjoner som Nansensenteret og Haukeland universitetssykehus) er sammen med bl.a. Norges Handelshøyskole, Høgskolen i Bergen, Chr. Michelsen institutt og Havforskningsinstituttet de sentrale kunnskapsinstitusjonene i byen.

Universitetet i Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Studiesteder:

  • Universitetet i Bergen

Utdanningstilbud

Kategori

  • Universitet og høgskole

Nivå

- Vis alle -
Bachelor, 3 år
Bachelor, 4 år
Erfaringsbasert master
Lavere nivå
Master, 2 år
Master, 5 år
Profesjonsstudium
Universitet og høgskole
Årsenhet og kortere
Årsstudium

Studiested

- Vis alle -
Universitetet i Bergen

Etter- og videreutdanning

- Vis alle -
Dette lærestedet tilbyr 221 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Sorter synkende Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Bachelorprogram i human ernæring Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen MEROD 41.30 52.50
Bachelorprogram i informasjonsvitskap Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 39.70 51.80
Bachelorprogram i informatikk-matematikk-økonomi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen REALFA 43.90 51.10
Bachelorprogram i informatikk: bioinformatikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen MATRS Alle Alle
Bachelorprogram i informatikk: data science (datavitskap) Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen REALR2 39.00 45.20
Bachelorprogram i informatikk: datasikkerheit Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen MATRS Alle 41.70
Bachelorprogram i informatikk: datateknologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen MATRS 38.20 44.10
Bachelorprogram i italiensk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelorprogram i japansk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 32.60 45.60
Bachelorprogram i journalistikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 53.00 56.00
Bachelorprogram i kinesisk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelorprogram i kjemi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen REALFA Alle Alle
Bachelorprogram i kjønnsstudium Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelorprogram i klassisk filologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelorprogram i klima, atmosfære- og havfysikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen REALR2 Alle Alle
Bachelorprogram i kognitiv vitskap Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 51.30 55.00
Bachelorprogram i kulturvitskap Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelorprogram i kunst Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelorprogram i kunsthistorie Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelorprogram i kunstig intelligens Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen MATRS Nytt Nytt
Bachelorprogram i litteraturvitskap Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelorprogram i matematikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen REALR2 Alle Alle
Bachelorprogram i matematikk for industri og teknologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen REALR2 Alle Alle
Bachelorprogram i medie- og interaksjonsdesign Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 47.80 54.00
Bachelorprogram i medier og kommunikasjon Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 42.90 47.60
Bachelorprogram i molekylærbiologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen REALFA 48.00 49.20
Bachelorprogram i musikkvitskap Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 44.00 46.30
Bachelorprogram i nanoteknologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen REALR2 Alle Alle
Bachelorprogram i nordisk språk og litteratur Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelorprogram i norrøn filologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelorprogram i norsk som andrespråk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelorprogram i pedagogikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 41.50 47.90
Bachelorprogram i religionsvitskap Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelorprogram i retorikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelorprogram i russisk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelorprogram i samanliknande politikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 41.00 41.00
Bachelorprogram i samfunnsøkonomi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen MATTE4 45.50 47.90
Bachelorprogram i sosialantropologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 38.20 40.40
Bachelorprogram i sosiologi Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 41.70 43.40
Bachelorprogram i spansk språk og latinamerikastudium Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelorprogram i spesialpedagogikk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 45.00 49.40
Bachelorprogram i språkvitskap Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelorprogram i statistikk og data science Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen REALR2 Alle Alle
Bachelorprogram i tannpleie Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 42.60 48.40
Bachelorprogram i teatervitskap Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelorprogram i TV-produksjon Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 48.80 54.80
Bachelorprogram i tysk Bachelor, 3 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon Bachelor, 4 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Business and Human Rights Erfaringsbasert master Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Data science med R: nettbasert grunnkurs Lavere nivå Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Demokratiassistanse og demokratisering Erfaringsbasert master Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i engelsk Erfaringsbasert master Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i norsk Erfaringsbasert master Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Erfaringsbasert master i undervisning med fordjupning i matematikk Erfaringsbasert master Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Felles masterprogram i programutvikling Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Femårig masterprogram i rettsvitskap Master, 5 år Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 55.00 60.80
Flerkulturell forståelse og kommunikasjon Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Fordypning i latinamerikansk kulturkunnskap Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnkurs i moderne standardarabisk Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Helseinformatikk Lavere nivå Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Helseledelse Erfaringsbasert master Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Helseøkonomi Lavere nivå Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Integrert masterprogram i aktuarfag og dataanalyse Master, 5 år Universitetet i Bergen REALR2 Alle Alle
Integrert masterprogram i energi (sivilingeniør) Master, 5 år Universitetet i Bergen SIVING 50.60 51.60
Integrert masterprogram i farmasi Master, 5 år Universitetet i Bergen MEROD 52.30 55.60
Integrert masterprogram i havbruk og sjømat (sivilingeniør) Master, 5 år Universitetet i Bergen SIVING 42.40 49.20
Integrert masterprogram i havteknologi (sivilingeniør) Master, 5 år Universitetet i Bergen SIVING 49.20 50.40
Integrert masterprogram i informasjonsteknologi og økonomi (sivilingeniør) Master, 5 år Universitetet i Bergen SIVING Nytt Nytt
Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (sivilingeniør) Master, 5 år Universitetet i Bergen SIVING 55.50 58.10
Integrert masterprogram i musikkterapi Master, 5 år Universitetet i Bergen MUSUIB Alle Alle
Integrert masterprogram i odontologi Master, 5 år Universitetet i Bergen MEROD 57.50 65.40
Introduksjon til geografiske informasjonssystem og geovisualisering (GIS) Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Joint European Master's Programme in System Dynamics (EMSD) Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk masterstudium for fysioterapeuter i manuellterapi (MFMT) Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kriminalomsorg som læringsarena Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Krise- og katastrofepsykologi Universitet og høgskole Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Kvalitetsforbedring i helsetjenesten Erfaringsbasert master Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk Master, 5 år Universitetet i Bergen LÆREA2 Alle Alle
Lektorutdanning med master i framandspråk (engelsk, fransk, spansk eller tysk) Master, 5 år Universitetet i Bergen
Lektor, 8.-13. trinn, engelsk LÆRMA4 50.50 51.60
Lektor, 8.-13. trinn, fransk LÆRMA4 Alle Alle
Lektor, 8.-13. trinn, spansk LÆRMA4 Alle Alle
Lektor, 8.-13. trinn, tysk LÆRMA4 Alle Alle
Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitskap Master, 5 år Universitetet i Bergen
Lektor, 8.-13. trinn, historie LÆRMA4 50.20 53.50
Lektor, 8.-13. trinn, religionsvitenskap LÆRMA4 43.50 42.50
Lektorutdanning med master i nordisk Master, 5 år Universitetet i Bergen LÆRMA4 Alle Alle
Lektorutdanning med master i sosiologi Master, 5 år Universitetet i Bergen LÆRMA4 Nytt Nytt
Master i spesialpedagogikk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master´s Programme in Religious Minorities Erfaringsbasert master Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in Biology Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in Design Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in Earth Science Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in Geographies of Sustainable Development Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in Global development Theory and Practice Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in Global Health Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in Petroleum Technology Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in Physical Geography Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in Process Technology Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in Public Administration Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Master's Programme in System Dynamics Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i meteorologi og oseanografi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i administrasjon og organisasjonsvitskap Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i allmenn litteraturvitskap Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i anvend og utrekningsorientert matematikk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i arbeids- og organisasjonspsykologi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i arkeologi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i barnevern Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i berekraft Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i biomedisin Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i digital kultur Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i energi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i engelsk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i ernæring - Human ernæring Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i filosofi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i fransk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i fysikk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i geografi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i gresk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i havteknologi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i helse og samfunn Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i helsefag - Logopedi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i helsefremjande arbeid og helsepsykologi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i historie Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i informasjonsvitskap Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i informatikk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i italiensk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i kjemi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i klinisk ernæring Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i kulturvitskap Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i kunst Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i kunsthistorie Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i kuratorpraksis Erfaringsbasert master Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i latin Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i lingvistikk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i manusutvikling for seriar Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i matematikk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i medie- og interaksjonsdesign Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i medier og kommunikasjon Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i molekylærbiologi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i nanovitskap Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i nordisk språk og litteratur Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i norrøn filologi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i pedagogikk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i pedagogikk, deltid Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i psykologi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i religionsvitskap Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i russisk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i samanliknande politikk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i samfunnsøkonomi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i sosialantropologi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i sosiologi Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i spansk og latinamerikastudium Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i statistikk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i teatervitskap Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i tysk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i undersøkande journalistikk Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Masterprogram i utøvande musikk eller komposisjon Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Medisinstudiet Profesjonsstudium Universitetet i Bergen MEROD 60.00 67.70
Nordisk: Den eldre litteraturen Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordisk: Litteratur etter 1900 Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordisk: Moderne språk Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordisk: Språkhistorie og talemål Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Norsk språk som andrespråk Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Operativ psykologi 1 Lavere nivå Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Planlegging og samfunn Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
PPU i kunst, musikk og design Årsstudium Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning Årsstudium Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Praktisk-pedagogisk utdanning - deltid Årsstudium Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Profesjonsstudiet i psykologi Profesjonsstudium Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 56.70 64.50
Profesjonsstudium i fiskehelse Master, 5 år Universitetet i Bergen REALFA 45.50 49.70
Profesjonsstudium i samfunnsøkonomi Master, 5 år Universitetet i Bergen MATRS 48.70 51.80
Spansk språk og oversettelse Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Toårig masterprogram i rettsvitskap Master, 2 år Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Ultralyd av muskelskjelettsystemet, Modul 1 Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Ultralyd av muskelskjelettsystemet. Modul 2 Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Undervisning i kontroversielle tema - historie og religion fagdidaktikk Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Vitskapleg publisering for museumstilsette Lavere nivå Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Å forske i og på museum Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak
Årsstudium i administrasjon og organisasjonsvitskap Årsstudium Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 42.50 53.70
Årsstudium i engelsk Årsstudium Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Årsstudium i filosofi Årsstudium Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Årsstudium i fransk Årsstudium Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Årsstudium i geografi Årsstudium Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 37.90 53.00
Årsstudium i historie Årsstudium Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Årsstudium i informasjonsvitskap Årsstudium Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 33.50 57.90
Årsstudium i informatikk Årsstudium Universitetet i Bergen MATRS 40.60 63.00
Årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfald Årsstudium Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Årsstudium i kunsthistorie Årsstudium Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Årsstudium i medier og kommunikasjon Årsstudium Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 44.80 54.60
Årsstudium i naturvitskaplege fag Årsstudium Universitetet i Bergen REALFA Alle Alle
Årsstudium i nordisk Årsstudium Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Årsstudium i norsk som andrespråk Årsstudium Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Årsstudium i pedagogikk Årsstudium Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 44.80 56.50
Årsstudium i psykologi Årsstudium Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 49.00 52.50
Årsstudium i religionsvitskap Årsstudium Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Årsstudium i samanliknande politikk Årsstudium Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 46.50 52.20
Årsstudium i samfunnsøkonomi Årsstudium Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 47.20 54.20
Årsstudium i sosialantropologi Årsstudium Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 45.30 51.50
Årsstudium i sosiologi Årsstudium Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse 47.60 52.00
Årsstudium i spansk språk og latinamerikastudium Årsstudium Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Årsstudium i tysk Årsstudium Universitetet i Bergen Generell studiekompetanse Alle Alle
Årsstudium i utøving eller komposisjon for utanlandske studentar Årsstudium Universitetet i Bergen Lokalt opptak Lokalt opptak