Bergen har rundt 25 000 studenter. Universitetet (inkl. tilknyttede institusjoner som Nansensenteret og Haukeland universitetssykehus) er sammen med bl.a. Norges Handelshøyskole, Høgskolen i Bergen, Chr. Michelsen institutt og Havforskningsinstituttet de sentrale kunnskapsinstitusjonene i byen.

Universitetet i Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Studiesteder:

  • Universitetet i Bergen

Utdanningstilbud

Det er 215 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
PPU i kunst, musikk og design Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen
Praktisk-pedagogisk utdanning Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen
Profesjonsstudiet i psykologi Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Bergen GENS 57.30 65.30
Profesjonsstudium i fiskehelse Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Bergen REALFA 47.20 52.80
Profesjonsstudium i samfunnsøkonomi Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Bergen MATRS 49.10 52.80
Toårig masterprogram i rettsvitskap Universitet og høgskole, Master og høyere, Master og høyere Universitetet i Bergen
Årsstudium i administrasjon og organisasjonsvitskap Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen GENS 45.00 53.50
Årsstudium i engelsk Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen GENS Alle Alle
Årsstudium i filosofi Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen GENS 38.70 46.10
Årsstudium i fransk Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen GENS Oppgis ikke Oppgis ikke
Årsstudium i geografi Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen GENS 37.30 43.80
Årsstudium i historie Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen GENS Alle Alle
Årsstudium i informasjonsvitskap Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen GENS 38.50 55.20
Årsstudium i informatikk Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen MATRS 44.80 61.80
Årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfald Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen GENS 41.50 51.30
Årsstudium i kunsthistorie Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen GENS Oppgis ikke Oppgis ikke
Årsstudium i medier og kommunikasjon Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen GENS 46.40 53.30
Årsstudium i naturvitskaplege fag Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen REALFA Alle Alle
Årsstudium i nordisk Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen GENS Oppgis ikke Oppgis ikke
Årsstudium i norsk som andrespråk Universitet og høgskole, Årsenhet og kortere, Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen GENS Alle Alle