Universitetet i Bergen er Norges nest eldste universitet. På UiB finner du 16 500 studenter og 3 600 ansatte fordelt på syv fakulteter med utdanninger innen de fleste fagområder. Våre satsingsområder er Marin forskning, Klima og energiomstilling, Globale samfunnsutfordringer

Studerer du i Bergen blir du en del av noe som er større, og en av over 25 000 studenter i Bergen by. Hos UiB får du undervisning av forskere som forsker på de viktigste spørsmålene i vår tid, og du blir en del av et godt studentmiljø. Vi tilbyr deg forskning i verdensklasse, campus midt i byen og studier som gir gode jobbutsikter.

Universitetet i Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Studiesteder:

  • Universitetet i Bergen

Utdanningstilbud

Det er 137 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Algoritmisk tenkning og programmering i matematikkfaget Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen
Andrespråkslæring og -undervisning med vekt på voksne Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen
Business and Human Rights Master og høyere Universitetet i Bergen
Demokratiassistanse og demokratisering Master og høyere Universitetet i Bergen
Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i engelsk Master og høyere Universitetet i Bergen
Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i norsk Master og høyere Universitetet i Bergen
Erfaringsbasert master i undervisning med fordjupning i matematikk Master og høyere Universitetet i Bergen
Felles masterprogram i programutvikling Master og høyere Universitetet i Bergen
Femårig masterprogram i rettsvitskap Master og høyere Universitetet i Bergen GENS 55.30 61.50
Flerkulturell forståelse og kommunikasjon Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen
Helseinformatikk Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen
Helseledelse Master og høyere Universitetet i Bergen
Helseøkonomi Årsenhet og kortere Universitetet i Bergen
Integrert masterprogram i aktuarfag og dataanalyse Master og høyere Universitetet i Bergen REALR2 Oppgis ikke Oppgis ikke
Integrert masterprogram i energi (sivilingeniør) Master og høyere Universitetet i Bergen SIVING 49.80 53.20
Integrert masterprogram i farmasi Master og høyere Universitetet i Bergen MEROD 52.50 57.60
Integrert masterprogram i havbruk og sjømat (sivilingeniør) Master og høyere Universitetet i Bergen SIVING Alle 52.60
Integrert masterprogram i havteknologi (sivilingeniør) Master og høyere Universitetet i Bergen SIVING 50.10 54.20
Integrert masterprogram i informasjonsteknologi og økonomi (sivilingeniør) Master og høyere Universitetet i Bergen SIVING 54.50 58.70
Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (sivilingeniør) Master og høyere Universitetet i Bergen SIVING 57.50 61.30