Utdanningstilbud

Viser 22 utdanninger
Tittel Studietype Sted
Arabisk språk og kultur Universitetet i Bergen
Business and Human Rights Master og høyere Universitetet i Bergen
Demokratiassistanse og demokratisering Master og høyere Universitetet i Bergen
Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i engelsk Master og høyere Universitetet i Bergen
Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i norsk Master og høyere Universitetet i Bergen
Erfaringsbasert master i undervisning med fordjupning i matematikk Master og høyere Universitetet i Bergen
Fordypning i latinamerikansk kulturkunnskap Universitetet i Bergen
Grunnkurs i moderne standardarabisk Universitetet i Bergen
Helseledelse Master og høyere Universitetet i Bergen
Helseøkonomi Årsstudium og kortere Universitetet i Bergen
Krise- og katastrofepsykologi Universitet og høgskole Universitetet i Bergen
Kvalitetsforbedring i helsetjenesten Master og høyere Universitetet i Bergen
Masterprogram i kuratorpraksis Master og høyere Universitetet i Bergen
Masterprogram i pedagogikk, deltid Master og høyere Universitetet i Bergen
Nordisk: Den eldre litteraturen Universitetet i Bergen
Nordisk: Litteratur etter 1900 Universitetet i Bergen
Nordisk: Moderne språk Universitetet i Bergen
Nordisk: Språkhistorie og talemål Universitetet i Bergen
Norsk språk som andrespråk Universitetet i Bergen
Planlegging og samfunn Universitetet i Bergen

Om lærestedet

Studerer du i Bergen blir du en del av noe som er større, og en av over 25 000 studenter i Bergen by. Hos UiB får du undervisning av forskere som forsker på de viktigste spørsmålene i vår tid, og du blir en del av et godt studentmiljø. Vi tilbyr deg forskning i verdensklasse, campus midt i byen og studier som gir gode jobbutsikter.