Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF) har syv studiesteder og tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen mange ulike fagretninger – tekniske fag, elektrofag, maritime fag, helsefag med ulike fordypninger, landbruksfag, havbruksfag, matteknikk og reiselivsfag. 

THYF har studieåret 2021-2022 i overkant av 1200 studenter. Mange av studentene går på stedbaserte heltidsutdanninger, men flertallet går på samlingsbaserte deltidsutdanninger og kombinerer studier med jobb. 

Trøndelag høyere yrkesfagskole

Telefon: 74174000
web.trondelagfylke.no

Studiesteder

  • Ytre Namdal
  • Steinkjer
  • Levanger
  • Stjørdal
  • Trondheim
  • Gauldal
  • Christian Thams

Utdanningstilbud

Det er 33 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted
Anlegg Høyere fagskolegrad Christian Thams, Stjørdal
Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen Fagskolegrad Levanger
Automatisering Høyere fagskolegrad Christian Thams, Trondheim
Barn med særskilte behov Fagskolegrad Christian Thams
Barsel- og barnepleie Fagskolegrad Levanger
Bergteknikk Høyere fagskolegrad Stjørdal
Bygg Høyere fagskolegrad Christian Thams, Stjørdal
Dekksoffiser Høyere fagskolegrad Trondheim, Ytre Namdal
Elektronikk Høyere fagskolegrad Christian Thams
Elkraft Høyere fagskolegrad Christian Thams, Steinkjer, Trondheim
Helse, aldring og aktiv omsorg Fagskolegrad Christian Thams
Kart- og oppmålingsfag Høyere fagskolegrad Gauldal
Klima, energi og miljø i bygg (KEM) Høyere fagskolegrad Stjørdal
Kornproduksjon og driftsledelse Fagskolegrad Christian Thams
Kreftomsorg og lindrende pleie Fagskolegrad Levanger
Kulde- og varmepumpeteknikk Høyere fagskolegrad Trondheim
Ledelse havbruksoperasjoner Fagskolegrad Ytre Namdal
Ledelse i ressurseffektiv verdiskapning og sirkulær næringsaktivitet Høyere fagskolegrad Trondheim
Ledelse sjøbasert akvakultur Fagskolegrad Ytre Namdal
Maskinoffiser Høyere fagskolegrad Trondheim, Ytre Namdal