Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF) består av syv studiesteder og tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen mange ulike fagretninger – tekniske fag, maritime fag, helsefag med ulike fordypninger, landbruksfag, havbruksfag, matteknikk og reiselivsfag. 

THYF har til sammen i overkant av 1000 studenter. Mange av studentene går på stedbaserte heltidsutdanninger, men flertallet går på samlings-/nettstøttede utdanninger.

Trøndelag høyere yrkesfagskole

Telefon: 74174000
web.trondelagfylke.no

Studiesteder

  • Ytre Namdal
  • Steinkjer
  • Levanger
  • Stjørdal
  • Trondheim
  • Gauldal
  • Christian Thams
  • Nettstudier

Utdanningstilbud

Kategori

  • Fagskole
Dette lærestedet tilbyr 31 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.

Studiesteder

- Vis alle -
Christian Thams
Gauldal
Levanger
Steinkjer
Stjørdal
Trondheim
Ytre Namdal
Tittel Sorter synkende Studiesteder
Anlegg Stjørdal, Christian Thams
Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen Levanger
Automatisering Trondheim, Christian Thams
Barn med særskilte behov Christian Thams
Barsel- og barnepleie Levanger
Bergteknikk Stjørdal
Bygg Stjørdal, Christian Thams
Dekksoffiser Ytre Namdal, Trondheim
Elektronikk Christian Thams
Elkraft Steinkjer, Trondheim, Christian Thams
Helse, aldring og aktiv omsorg Christian Thams
Kart- og oppmålingsfag Gauldal
Klima, energi og miljø i bygg (KEM) Stjørdal, Trondheim
Kornproduksjon og driftsledelse Christian Thams
Kreftomsorg og lindrende pleie Levanger
Kulde- og varmepumpeteknikk Trondheim
Ledelse havbruksoperasjoner Ytre Namdal
Ledelse sjøbasert akvakultur Ytre Namdal
Maskinoffiser Ytre Namdal, Trondheim
Maskinoffiser, deltid Ytre Namdal