Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF) består av syv studiesteder og tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning innen mange ulike fagretninger – tekniske fag, maritime fag, helsefag med ulike fordypninger, landbruksfag, havbruksfag, matteknikk og reiselivsfag. 

THYF har til sammen i overkant av 1000 studenter. Mange av studentene går på stedbaserte heltidsutdanninger, men flertallet går på samlings-/nettstøttede utdanninger.

Trøndelag høyere yrkesfagskole

Telefon: 74174000
web.trondelagfylke.no

Studiesteder

  • Ytre Namdal
  • Steinkjer
  • Levanger
  • Stjørdal
  • Trondheim
  • Gauldal
  • Christian Thams
  • Nettstudier

Utdanningstilbud

Kategori

  • Fagskole
Dette lærestedet tilbyr 32 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.

Studiesteder

- Vis alle -
Christian Thams
Gauldal
Levanger
Steinkjer
Stjørdal
Trondheim
Ytre Namdal
Tittel Sorter synkende Studiesteder
Anlegg Stjørdal, Christian Thams
Arbeid med de yngste barna (0-3 år) i barnehagen Levanger
Automatisering Trondheim, Christian Thams
Barn med særskilte behov Christian Thams
Barsel- og barnepleie Levanger
Bergteknikk Stjørdal
Bygg Stjørdal, Christian Thams
Dekksoffiser Ytre Namdal, Trondheim
Elektronikk Christian Thams
Elkraft Steinkjer, Trondheim, Christian Thams
Havmiljøet Ytre Namdal
Helse, aldring og aktiv omsorg Christian Thams
Kart- og oppmålingsfag Gauldal
Klima, energi og miljø i bygg (KEM) Stjørdal, Trondheim
Kornproduksjon og driftsledelse Christian Thams
Kreftomsorg og lindrende pleie Levanger
Kulde- og varmepumpeteknikk Trondheim
Ledelse havbruksoperasjoner Ytre Namdal
Ledelse sjøbasert akvakultur Ytre Namdal
Maskinoffiser Ytre Namdal, Trondheim