Nøkkelinformasjon

Trøndelags fylkesvåpen
Trøndelags fylkesvåpen

Studiested

Stjørdal

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Organisering

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Heltid, deltid

Søknadsfrist

15. april

Velg alternativ

Bergteknikk, Stjørdal

Antall semester

4

Opptakskrav

Studiested

Stjørdal

Antall studieplasser

10

Søknadskode (SO)

1660-6

Bergteknikk, Stjørdal, samlingsbasert

Antall semester

7

Opptakskrav

Studiested

Stjørdal

Antall studieplasser

15

Søknadskode (SO)

1660-7

Om studiet

Bergteknikeren vil ha allsidige kunnskaper innenfor alle bransjer av norsk bergverksdrift, både industrimineraler, byggeråstoffer, naturstein, malmer og kull. Han vil også ha solid kunnskap innenfor tunneldrift og andre tyngre anleggsprosjekter.

Bergteknikeren har kompetanse til å gå inn i stilling som formann/stiger i bergverks- og anleggsbedrifter. Utdannelsen gir mulighet for generell studiekompetanse. Gjennom valgfag kan studenter som ønsker det bygge ut studiekompetansen slik at den oppfyller krav til opptak ved videre studier i geologi og bergteknikk ved NTNU.

 

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er:

  1. fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev
  2. minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger
  3. søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Opptaksinformasjon

 

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Alle utdanninger innen