Nøkkelinformasjon

Trøndelag høyere yrkesfagskoles hovedlogo
Trøndelag høyere yrkesfagskoles hovedlogo

Studiested

Stjørdal

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet, samlingsbasert

Studietempo

Heltid, deltid

Søknadsfrist

20 april, kl 14:00

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Velg alternativ

Bergteknikk, Stjørdal

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-BTK0001

Studiested

Stjørdal

Antall studieplasser

10

Søknadskode (SO)

1660-6

Bergteknikk, Stjørdal, samlingsbasert

Antall semester

7

Opptakskrav

F-TEK-BTK0001

Studiested

Stjørdal

Antall studieplasser

5

Søknadskode (SO)

1660-7

Om studiet

NB! Dette studietilbudet har ikke opptak i 2022.

Bergteknikeren vil ha allsidige kunnskaper innenfor alle bransjer av norsk bergverksdrift, både industrimineraler, byggeråstoffer, naturstein, malmer og kull. Han vil også ha solid kunnskap innenfor tunneldrift og andre tyngre anleggsprosjekter.

Bergteknikeren har kompetanse til å gå inn i stilling som formann/stiger i bergverks- og anleggsbedrifter. Utdannelsen gir mulighet for generell studiekompetanse. Gjennom valgfag kan studenter som ønsker det bygge ut studiekompetansen slik at den oppfyller krav til opptak ved videre studier i geologi og bergteknikk ved NTNU.

 

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er:

  1. fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev
  2. minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger
  3. søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Opptaksinformasjon

NB! Dette studietilbudet har ikke opptak i 2022.

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Alle utdanninger innen