Nøkkelinformasjon

Trøndelag høyere yrkesfagskoles hovedlogo
Trøndelag høyere yrkesfagskoles hovedlogo

Studiested

Stjørdal
Christian Thams

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet, nettstøttet, desentralisert, samlingsbasert

Studietempo

Heltid, deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

  • Nokut
  • Lånekassen

Velg alternativ

Stjørdal

Antall semester

4

Opptakskrav

F-TEK-BYG0012

Studiested

Stjørdal

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

1660-1

Stjørdal, samlingsbasert

Antall semester

7

Opptakskrav

F-TEK-BYG0012

Studiested

Stjørdal

Antall studieplasser

15

Søknadskode (SO)

1660-2

Midtre Namdal, samlingsbasert

Antall semester

7

Opptakskrav

F-TEK-BYG0012

Studiested

Midtre Namdal

Antall studieplasser

15

Søknadskode (SO)

1660-3

Løkken Verk, nettbasert, samlingsbasert

Antall semester

6

Opptakskrav

F-TEK-BYG0012

Studiested

Løkken Verk

Antall studieplasser

30

Søknadskode (SO)

1660-20

Om studiet

Studiet tilbys som deltids studie ved Thyf Chr Thams, Thyf Stjørdal og ved indre namdal (Namsos). Studiet tilbys i tillegg som heltidsutdanning ved Thyf Stjørdal. Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Bygg, Anlegg og KEM. Utdanningen i bygg gir deg opplæring i forvaltning, drift og vedlikehold av bygg, bygningsfysikk, bygningsproduksjon, betong-, tre- og stålkonstruksjoner.

Fordypningen gir deg kompetanse som grunnlag for å beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt.

Utdanningen kvalifiserer til lederkompetanse som kan brukes på mange nivå i bygg- og anleggsbransjen.

 

 

Opptakskrav

Det generelle grunnlaget for opptak til toårig teknisk fagskole er: 1) fullført og bestått videregående opplæring med fagbrev/svennebrev 2) minst 5 års relevant praksis uten fagbrev, og med realkompetanse i felles allmenne fag tilsvarende læreplanene i grunnkurs (VG1) og videregående kurs 1 (VG2) i yrkesfaglige studieretninger 3) søkere som kan dokumentere at de skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Alle utdanninger innen