NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet favoritt ikon

Universitet
Offentlig
39 000 studenter
345 studier
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

1. januar 2016 slo NTNU seg sammen med høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag. Det gir oss et mer komplett studietilbud og større forskningsmiljøer. Sammen lager vi Norges mest spennende, innovative og største universitet.

Her ligger skolen

Høgskoleringen
7491 Trondheim
Larsgårdsvegen 2
6009 Ålesund
Teknologivegen 22
2815 Gjøvik
 • Campus Gløshaugen, Trondheim

Utdanninger

Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Allmenn litteraturvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Allmenn litteraturvitskap - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Arkeologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 34.2
 • 39.0
Arkeologi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Arkitektur - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Arkitektur - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Arkitektur - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ARKN
 • 54.8
 • 59.4
Årsstudium i informatikk Årsstudium NTNU i Gjøvik
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Årsstudium i teknologidesign og ledelse Årsstudium NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 39.3
Årsstudium i økonomi og administrasjon Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
Årsstudium i økonomi og ledelse Årsstudium NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i økonomi og ledelse Årsstudium NTNU i Ålesund
 • Generell studiekompetanse
 • 30.5
 • 46.2
Audiovisuelle medier - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor i audiologi (audiograf) Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 38.1
 • 45.9
Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 45.5
 • 49.4
Bachelor i bioingeniørfag Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • BIOI
 • 52.2
 • 53.9
Bachelor i Bioingeniørfag Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • BIOI
 • 45.3
 • 49.4
Bachelor i Biomarin Innovasjon Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • Generell studiekompetanse
 • 44.9
 • 49.1
Bachelor i Bioteknologi Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • REALFA
 • 49.5
 • 48.7
Bachelor i digital forretningsutvikling Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 48.3
 • 53.8
Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
Digital infrastruktur og cybersikkerhet, GjøvikMATRS
Digital infrastruktur og cybersikkerhet, Trondheim MATRS
Bachelor i ergoterapi Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 41.3
 • 45.8
Bachelor i ergoterapi Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • 36.5
 • 44.8
Bachelor i fysioterapi Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 52.4
 • 56.8
Bachelor i informasjonsbehandling Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • MATRS
 • Alle
 • 58.1
Bachelor i ingeniørfag - Skipsdesign Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelor i ingeniørfag, bygg Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ingeniørfag, data Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ingeniørfag, elektro Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • HING
Bachelor i ingeniørfag, geomatikk Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • HING
Bachelor i ingeniørfag, kjemi Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • HING
 • 44.9
 • 44.8
Bachelor i ingeniørfag, logistikk Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • HING
 • 46.2
 • 48.1
Bachelor i ingeniørfag, maskin Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • HING
Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • HING
 • 50.9
 • 51.1
Bachelor i logistikk Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • 34.4
 • 44.2
Bachelor i markedsføring, innovasjon og ledelse Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • Generell studiekompetanse
 • 40.5
 • 42.1
Bachelor i matteknologi Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • MATTEK
 • Alle
 • Alle
Bachelor i nautikk Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • MARTE
 • 44.8
 • 51.1
Bachelor i norsk tegnspråk Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 43.6
Bachelor i programmering Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • MATRS
 • 44.0
 • 48.4
Bachelor i radiografi Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 45.9
 • 49.6
Bachelor i radiografi Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • 41.2
 • 48.3
Bachelor i Shipping management Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • Generell studiekompetanse
 • 44.0
 • 47.2
Bachelor i sosialt arbeid (sosionom) Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 46.9
 • 51.8
Bachelor i sykepleie Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
Sykepleie, desentralisert, Hitra
Sykepleie, Trondheim49.4
Sykepleie, desentralisert, Meldal
Sykepleie, desentralisert, Hemne
Sykepleie, desentralisert, Selbu
Bachelor i sykepleie Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • NO3MA3
 • 40.9
 • 44.8
Bachelor i sykepleie , heltid Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
Sykepleie, Hadeland, deltidNO3MA335.547.8
Sykepleie, Gjøvik, deltidNO3MA336.352.3
Sykepleie, Gudbrandsdal, deltidNO3MA331.846.3
Sykepleie, Valdres, deltidNO3MA3Alle43.8
Sykepleie, Gjøvik NO3MA338.944.8
Bachelor i sykepleie, deltid Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i teknologidesign og ledelse Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • 30.9
 • 40.2
Bachelor i tradisjonelt bygghåndverk Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Bachelor i vernepleie Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 41.8
 • 48.2
Bachelor i webutvikling Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • 33.5
 • 42.6
Bachelor i Økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • Generell studiekompetanse
 • 38.2
 • 42.1
Bachelor i økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 48.3
 • 50.6
Bachelor i økonomi, ledelse og bærekraft Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
Økonomi, ledelse og bærekraftGenerell studiekompetanse33.141.4
Økonomi, ledelse og bærekraft, deltid Generell studiekompetanseAlle55.4
Bachelor i økonomi, ledelse og bærekraft Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Bevegelsesvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 40.4
 • 44.2
Billedkunst - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Biofysikk - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Biologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • REALFA
 • 50.8
 • 52.2
Biologi - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Biologi og kjemi, realfag - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • REALFA
 • 54.1
 • 57.4
Biology (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Biotechnology (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Bioteknologi (5-årig) - masterstudium Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • REALFA
 • 56.8
 • 59.9
Bioteknologi - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Bioteknologi og kjemiingeniørfag - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • REALFA
 • 55.9
 • 57.8
Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 53.2
 • 55.3
Bygningsinformasjonsmodellering-BIM -årsstudium Årsstudium NTNU i Gjøvik
 • BYNTNU
 • Oppgis ikke
 • 47.3
Chemical Engineering (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Chemistry (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Childhood Studies (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Coastal and Marine Engineering and Management (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Cold Climate Engineering (Nordic Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Colour in Science and Industry (COSI) Master, 2 år NTNU i Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Communication Technology (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Dance Knowledge, Practice and Heritage (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Dance Studies - Master's Programme Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Datateknologi - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Datateknologi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 58.3
 • 60.7
Diverse studier - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Lavere nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Drama og teater - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 49.0
Drama og teater - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Drama og teater - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Eiendomsutvikling og -forvaltning - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Eiendomsutvikling og -forvaltning - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Electric Power Engineering (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Electronic Systems Design (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Elektronisk systemdesign og innovasjon - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 56.6
 • 57.6
Embedded Computing Systems (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Energi og miljø - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Energi og miljø - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 54.4
 • 54.4
Engelsk - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 40.7
 • 53.4
Engelsk - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
English Linguistics and Language Acquisition (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Entreprenørskap, innovasjon og samfunn - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Environmental Engineering (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Environmental Toxicology and Chemistry (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Estetiske fag - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag Forkurs NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Europastudier - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
Europastudier med franskGenerell studiekompetanseAlleAlle
Europastudier med statsvitenskapGenerell studiekompetanse43.346.1
Europastudier med engelskGenerell studiekompetanse39.441.0
Europastudier med tyskGenerell studiekompetanseAlleAlle
Europastudier med spansk Generell studiekompetanseAlleAlle
European Studies (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Experience-based Master in Information Security Erfaringsbasert master NTNU i Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Farmasi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Film- og medievitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Film- og videoproduksjon - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 49.6
 • 53.3
Film- og videoproduksjon - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Filmvitenskap - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 36.8
 • 41.7
Filmvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 34.0
 • 36.3
Filosofi - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 32.1
 • 40.0
Filosofi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
Filosofi, generell filosofiGenerell studiekompetanseAlle37.2
Filosofi, anvendt etikk Generell studiekompetanseAlleAlle
Filosofi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Finansiell økonomi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Fine Art (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Fleksibel PPU for allmennfag Årsstudium NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Fleksibel PPU for yrkesfag Årsstudium NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturell forståelse Høyere nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Folkehelse - masterstudium Master, 2 år NTNU i Gjøvik, NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forkurs NTNU i Ålesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Fransk - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Fransk - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Fransk med didaktikk - Caen - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Fremmedspråk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
Tysk, bachelorGenerell studiekompetanseAlleAlle
Fransk, bachelorGenerell studiekompetanseAlleAlle
Engelsk, bachelorGenerell studiekompetanse36.737.3
Spansk, bachelor Generell studiekompetanseAlleAlle
Funksjonshemming og samfunn - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Fysikk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • REALR2
 • 55.3
 • 53.5
Fysikk - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Fysikk og matematikk - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 60.2
 • 59.6
Fysisk planlegging - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Geografi - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 47.5
Geografi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 33.3
 • 32.8
Geografi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Geologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • REALFA
 • 51.7
 • 53.5
Geologi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Geotechnics and Geohazards (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Global Health (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Global Manufacturing Management (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Globalisation and Sustainable Development (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Grafisk design - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • 44.2
 • 46.1
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • LÆRMA4
 • 43.7
 • 45.6
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn- masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, med matematikkLÆRMA448.149.7
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, med norsk LÆRMA445.447.3
Helse, miljø og sikkerhet - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Helse, miljø og sikkerhet - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Helseinformatikk - master Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Helsesykepleie Høyere nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 34.8
 • 37.3
Historie - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
Historie, bachelorGenerell studiekompetanse34.438.9
Antikkens kultur og klassiske fag Generell studiekompetanseAlleAlle
Historie - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie og kulturfag - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Hydropower Development (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Idrettsvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Industrial Design (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Industrial Ecology (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Industriell design - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Industriell design - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 55.2
 • 59.8
Industriell kjemi og bioteknologi - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Industriell kjemi og bioteknologi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 54.4
 • 54.0
Industriell kybernetikk - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Industriell økonomi og teknologiledelse - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 60.3
 • 64.2
Informatikk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • MATRS
 • 50.4
 • 54.9
Ingeniørvitenskap - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Ingeniørvitenskap og IKT - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 55.3
 • 57.3
Innovative Sustainable Energy Engineering (Nordic Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Interaksjonsdesign - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • 37.7
 • 45.4
Jordmorutdanning Høyere nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kardiologisk sykepleie Høyere nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kirkemusikk - ettårig studium Årsstudium NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kjemi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • REALR2
 • 44.7
 • 43.6
Kjemi - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kjemisk prosessteknologi - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk helsevitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kommunikasjonsteknologi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 56.4
 • 58.9
Kompletterende utdanning i realfag og teknologi for flyktninger - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kulturminneforvaltning - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Kulturminneforvaltning - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunsthistorie - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Kunsthistorie - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Allmenn litteraturvitskap - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i informatikk Årsstudium NTNU i Gjøvik
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Årsstudium i teknologidesign og ledelse Årsstudium NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 39.3
Årsstudium i økonomi og administrasjon Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
Årsstudium i økonomi og ledelse Årsstudium NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Årsstudium i økonomi og ledelse Årsstudium NTNU i Ålesund
 • Generell studiekompetanse
 • 30.5
 • 46.2
Biologi og kjemi, realfag - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • REALFA
 • 54.1
 • 57.4
Bioteknologi og kjemiingeniørfag - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • REALFA
 • 55.9
 • 57.8
Bygningsinformasjonsmodellering-BIM -årsstudium Årsstudium NTNU i Gjøvik
 • BYNTNU
 • Oppgis ikke
 • 47.3
Diverse studier - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap Lavere nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Drama og teater - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 49.0
Engelsk - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 40.7
 • 53.4
Ettårig forkurs for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag Forkurs NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Filmvitenskap - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 36.8
 • 41.7
Filosofi - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 32.1
 • 40.0
Fleksibel PPU for allmennfag Årsstudium NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Fleksibel PPU for yrkesfag Årsstudium NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning Forkurs NTNU i Ålesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Fransk - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Fransk med didaktikk - Caen - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Geografi - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 47.5
Historie - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 34.8
 • 37.3
Kirkemusikk - ettårig studium Årsstudium NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kompletterende utdanning i realfag og teknologi for flyktninger - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunsthistorie - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Latin - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Likestilling og mangfold - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 45.2
Matematiske fag - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • REALR2
 • Alle
 • Alle
Medievitenskap - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 35.8
 • 43.8
Medisinske og biologiske fag - årsstudium Årsstudium NTNU i Ålesund
 • REALFA
 • 48.3
 • 47.9
Musikkvitenskap - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • MUNTNU
 • Alle
 • Alle
Nasjonal Paramedic-utdanning for ambulansepersonell Årsstudium NTNU i Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordisk språk og litteratur - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Pedagogikk - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 42.6
 • 50.1
Praktisk-pedagogisk utdanning - heltid Årsstudium NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykologi - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 49.2
 • 52.1
Realfagskurs 1/2 årig Forkurs NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Religionsvitenskap - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 41.8
Samfunnsøkonomi - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 41.8
 • 45.2
Shippingledelse Årsstudium NTNU i Ålesund
 • Generell studiekompetanse
 • 39.9
 • 45.6
Sosialantropologi - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 41.6
 • 45.5
Sosiologi - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 43.1
 • 49.1
Spansk - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 35.7
Statsvitenskap - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 44.4
 • 50.3
Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 48.8
Tegnspråkutdanning Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 35.4
 • 52.9
Trinndelte kurs - norsk Lavere nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Lavere nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Tysk - årsstudium Årsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Videreutdanning i magnetisk resonans deltid Lavere nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i tverrfaglig veiledning Lavere nivå NTNU i Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar Lavere nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning, psykisk helsearbeid Lavere nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Webdesign - årsstudium Årsstudium NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 42.7
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Arkeologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 34.2
 • 39.0
Bachelor i arkiv- og samlingsforvaltning Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Bachelor i audiologi (audiograf) Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 38.1
 • 45.9
Bachelor i barnevern (barnevernspedagog) Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 45.5
 • 49.4
Bachelor i bioingeniørfag Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • BIOI
 • 52.2
 • 53.9
Bachelor i Bioingeniørfag Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • BIOI
 • 45.3
 • 49.4
Bachelor i Biomarin Innovasjon Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • Generell studiekompetanse
 • 44.9
 • 49.1
Bachelor i Bioteknologi Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • REALFA
 • 49.5
 • 48.7
Bachelor i digital forretningsutvikling Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 48.3
 • 53.8
Bachelor i digital infrastruktur og cybersikkerhet Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
Digital infrastruktur og cybersikkerhet, GjøvikMATRS
Digital infrastruktur og cybersikkerhet, Trondheim MATRS
Bachelor i ergoterapi Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • 36.5
 • 44.8
Bachelor i ergoterapi Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 41.3
 • 45.8
Bachelor i fysioterapi Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 52.4
 • 56.8
Bachelor i informasjonsbehandling Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • MATRS
 • Alle
 • 58.1
Bachelor i ingeniørfag - Skipsdesign Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • HING
 • Alle
 • Alle
Bachelor i ingeniørfag, bygg Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ingeniørfag, data Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ingeniørfag, elektro Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i ingeniørfag, fornybar energi Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • HING
Bachelor i ingeniørfag, geomatikk Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • HING
Bachelor i ingeniørfag, kjemi Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • HING
 • 44.9
 • 44.8
Bachelor i ingeniørfag, logistikk Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • HING
 • 46.2
 • 48.1
Bachelor i ingeniørfag, maskin Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • HING
Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • HING
 • 50.9
 • 51.1
Bachelor i logistikk Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • 34.4
 • 44.2
Bachelor i markedsføring, innovasjon og ledelse Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • Generell studiekompetanse
 • 40.5
 • 42.1
Bachelor i matteknologi Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • MATTEK
 • Alle
 • Alle
Bachelor i nautikk Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • MARTE
 • 44.8
 • 51.1
Bachelor i norsk tegnspråk Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • 43.6
Bachelor i programmering Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • MATRS
 • 44.0
 • 48.4
Bachelor i radiografi Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 45.9
 • 49.6
Bachelor i radiografi Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • 41.2
 • 48.3
Bachelor i Shipping management Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • Generell studiekompetanse
 • 44.0
 • 47.2
Bachelor i sosialt arbeid (sosionom) Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 46.9
 • 51.8
Bachelor i sykepleie Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
Sykepleie, desentralisert, Hitra
Sykepleie, Trondheim49.4
Sykepleie, desentralisert, Meldal
Sykepleie, desentralisert, Hemne
Sykepleie, desentralisert, Selbu
Bachelor i sykepleie Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • NO3MA3
 • 40.9
 • 44.8
Bachelor i sykepleie , heltid Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
Sykepleie, Gudbrandsdal, deltidNO3MA331.846.3
Sykepleie, Valdres, deltidNO3MA3Alle43.8
Sykepleie, GjøvikNO3MA338.944.8
Sykepleie, Hadeland, deltidNO3MA335.547.8
Sykepleie, Gjøvik, deltid NO3MA336.352.3
Bachelor i sykepleie, deltid Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Bachelor i teknologidesign og ledelse Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • 30.9
 • 40.2
Bachelor i tradisjonelt bygghåndverk Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Lokalt opptak
Lokalt opptak
Bachelor i vernepleie Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 41.8
 • 48.2
Bachelor i webutvikling Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • 33.5
 • 42.6
Bachelor i økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 48.3
 • 50.6
Bachelor i Økonomi og administrasjon Bachelor, 3 år NTNU i Ålesund
 • Generell studiekompetanse
 • 38.2
 • 42.1
Bachelor i økonomi, ledelse og bærekraft Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
Økonomi, ledelse og bærekraftGenerell studiekompetanse33.141.4
Økonomi, ledelse og bærekraft, deltid Generell studiekompetanseAlle55.4
Bachelor i økonomi, ledelse og bærekraft Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Bevegelsesvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 40.4
 • 44.2
Billedkunst - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Biologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • REALFA
 • 50.8
 • 52.2
Drama og teater - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Europastudier - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
Europastudier med tyskGenerell studiekompetanseAlleAlle
Europastudier med spanskGenerell studiekompetanseAlleAlle
Europastudier med franskGenerell studiekompetanseAlleAlle
Europastudier med statsvitenskapGenerell studiekompetanse43.346.1
Europastudier med engelsk Generell studiekompetanse39.441.0
Film- og videoproduksjon - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 49.6
 • 53.3
Filmvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 34.0
 • 36.3
Filosofi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
Filosofi, anvendt etikkGenerell studiekompetanseAlleAlle
Filosofi, generell filosofi Generell studiekompetanseAlle37.2
Fremmedspråk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
Engelsk, bachelorGenerell studiekompetanse36.737.3
Spansk, bachelorGenerell studiekompetanseAlleAlle
Tysk, bachelorGenerell studiekompetanseAlleAlle
Fransk, bachelor Generell studiekompetanseAlleAlle
Fysikk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • REALR2
 • 55.3
 • 53.5
Geografi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 33.3
 • 32.8
Geologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • REALFA
 • 51.7
 • 53.5
Grafisk design - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • 44.2
 • 46.1
Historie - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
Antikkens kultur og klassiske fagGenerell studiekompetanseAlleAlle
Historie, bachelor Generell studiekompetanse34.438.9
Informatikk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • MATRS
 • 50.4
 • 54.9
Interaksjonsdesign - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Gjøvik
 • Generell studiekompetanse
 • 37.7
 • 45.4
Kjemi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • REALR2
 • 44.7
 • 43.6
Kulturminneforvaltning - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Kunsthistorie - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Matematiske fag - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • REALR2
 • Alle
 • Alle
Medievitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 40.0
 • 44.8
Musikk, utøvende - bachelorstudium (3-årig) Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk, utøvende - bachelorstudium (4-årig) Bachelor, 4 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikkteknologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • MUSIT
 • 43.3
 • 51.4
Musikkvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • MUNTNU
 • Alle
 • Alle
Nordisk og litteraturvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
Norsk som andrespråkGenerell studiekompetanseAlleAlle
Allmenn litteraturvitenskap, bachelorGenerell studiekompetanseAlleAlle
Nordisk språk og litteratur, bachelor Generell studiekompetanseAlleAlle
Pedagogikk - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 39.3
 • 46.2
Psykologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 48.6
 • 52.3
Rådgivning og voksnes læring - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 32.1
 • 46.2
Religionsvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • Alle
 • Alle
Samfunns- og idrettsvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 42.9
 • 46.3
Samfunnsøkonomi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 42.9
 • 44.1
Sosialantropologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 35.2
 • 38.5
Sosiologi - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 42.5
 • 45.4
Statsvitenskap - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 46.5
 • 48.0
Yrkesfaglærerutdanning - bachelorstudium Bachelor, 3 år NTNU i Trondheim
Yrkesfaglærer, bygg- og anleggsteknikkYLBYGAAlle
Yrkesfaglærer, helse- og oppvekstfagYLHSAlle
Yrkesfaglærer, teknikk og industriell produksjonYLTEKPAlle
Yrkesfaglærer, elektrofagYLELAlle
Yrkesfaglærer, resturant- og matfag YLREMALokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Allmenn litteraturvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Arkeologi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Arkitektur - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Arkitektur - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ARKN
 • 54.8
 • 59.4
Biology (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Biotechnology (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Bioteknologi (5-årig) - masterstudium Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • REALFA
 • 56.8
 • 59.9
Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Bygg- og miljøteknikk - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 53.2
 • 55.3
Chemical Engineering (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Chemistry (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Childhood Studies (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Coastal and Marine Engineering and Management (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Cold Climate Engineering (Nordic Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Colour in Science and Industry (COSI) Master, 2 år NTNU i Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Communication Technology (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Dance Knowledge, Practice and Heritage (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Dance Studies - Master's Programme Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Datateknologi - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Datateknologi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 58.3
 • 60.7
Drama og teater - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Eiendomsutvikling og -forvaltning - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Eiendomsutvikling og -forvaltning - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Electric Power Engineering (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Electronic Systems Design (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Elektronisk systemdesign og innovasjon - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 56.6
 • 57.6
Embedded Computing Systems (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Energi og miljø - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Energi og miljø - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 54.4
 • 54.4
Engelsk - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
English Linguistics and Language Acquisition (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Entreprenørskap, innovasjon og samfunn - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Environmental Engineering (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Environmental Toxicology and Chemistry (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
European Studies (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Experience-based Master in Information Security Erfaringsbasert master NTNU i Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Fag- og yrkesdidaktikk og lærerprofesjon - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Farmasi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Film- og medievitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Film- og videoproduksjon - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Filosofi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Finansiell økonomi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Fine Art (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturell forståelse Høyere nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Folkehelse - masterstudium Master, 2 år NTNU i Gjøvik, NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Fransk - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Funksjonshemming og samfunn - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Fysikk og matematikk - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 60.2
 • 59.6
Fysisk planlegging - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Geografi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Geologi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Geotechnics and Geohazards (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Global Health (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Global Manufacturing Management (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Globalisation and Sustainable Development (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • LÆRMA4
 • 43.7
 • 45.6
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn- masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, med matematikkLÆRMA448.149.7
Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, med norsk LÆRMA445.447.3
Helse, miljø og sikkerhet - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Helse, miljø og sikkerhet - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Helseinformatikk - master Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Helsesykepleie Høyere nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Hydropower Development (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Idrettsvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Industrial Design (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Industrial Ecology (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Industriell design - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 55.2
 • 59.8
Industriell kjemi og bioteknologi - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Industriell kjemi og bioteknologi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 54.4
 • 54.0
Industriell kybernetikk - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Industriell økonomi og teknologiledelse - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 60.3
 • 64.2
Ingeniørvitenskap og IKT - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 55.3
 • 57.3
Innovative Sustainable Energy Engineering (Nordic Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Jordmorutdanning Høyere nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kardiologisk sykepleie Høyere nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Klinisk helsevitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kommunikasjonsteknologi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 56.4
 • 58.9
Kulturminneforvaltning - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunsthistorie - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kybernetikk og robotikk - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kybernetikk og robotikk - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 59.4
 • 61.7
Ledelse av krevende maritime operasjoner - masterstudium Master, 2 år NTNU i Ålesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Lektorutdanning i geografi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • LÆRMA4
 • 48.8
 • 51.6
Lektorutdanning i historie - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • LÆRMA4
 • 50.8
 • 55.6
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • LÆRMA4
 • 50.8
 • 55.9
Lektorutdanning i realfag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • LÆREAL
 • 51.3
 • 53.3
Lektorutdanning i samfunnsfag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • LÆRMA4
 • 52.1
 • 55.7
Lektorutdanning i språkfag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
Lektor i språkfag/tysk, 8.-13. trinnLÆRMA4AlleAlle
Lektor i språkfag/fransk, 8.-13. trinnLÆRMA4AlleAlle
Lektor i språkfag/engelsk, 8.-13. trinnLÆRMA449.251.1
Lektor i språkfag/nordisk, 8.-13. trinn LÆRMA449.149.5
Likestilling og mangfold - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Logopedi - erfaringsbasert masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Lærerspesialist Høyere nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Marin teknikk - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Marin teknikk - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 53.6
 • 54.3
Marine Technology (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Maritime Engineering (Nordic Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master - lærerspesialist Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i barnevern Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i barnevern, deltid Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sykepleie Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i ledelse av teknologi Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i mat og teknologi Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i matematikkdidaktikk 1.-7. trinn Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i matematikkdidaktikk 5.-10. trinn Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Medisinsk MR-avbildning Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i norskdidaktikk 1.-7. trinn Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i norskdidaktikk 5.-10. trinn Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Produkt og systemdesign Master, 2 år NTNU i Ålesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i rådgivning for barn og ungdom Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i simulering og visualisering Master, 2 år NTNU i Ålesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i Skipsdesign Master, 2 år NTNU i Ålesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i skoleutvikling og utdanningsledelse Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i språk og kommunikasjon i profesjoner Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i økonomi og administrasjon Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Applied Computer Science Master, 2 år NTNU i Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Information Security Master, 2 år NTNU i Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Interaction Design Master, 2 år NTNU i Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in International Business and Marketing Master, 2 år NTNU i Ålesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Master in Sustainable Manufacturing Master, 2 år NTNU i Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Public Administration Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science in Circular Economy Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science in Informatics Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science in Oil and Gas Technology Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science in Physical Activity and Health Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Mastergradsstudium i Digital samhandling Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Materials Science and Engineering (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Materialteknologi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 56.5
 • 56.4
Mathematical Sciences (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Medisinstudiet Profesjonsstudium NTNU i Trondheim
 • MEROD
 • 61.0
 • 67.3
Molecular Medicine (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Music, Communication and Technology - (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikk, utøvende - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikkteknologi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Musikkvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Nanoteknologi - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 61.0
 • 61.8
Natural Gas Technology (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Natural Resources Management (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Neuroscience (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Nordisk språk og litteratur - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
NTNUs Entreprenørskole - masterstudium i entreprenørskap (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Ocean Resources (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjon og ledelse - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogikk - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk-psykologisk rådgivning - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Petroleum Engineering (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Petroleum Geosciences (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Petroleumsfag - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Petroleumsfag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 50.0
 • 53.1
Physics (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Polymer Technology (Nordic Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Produktutvikling og produksjon - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Produktutvikling og produksjon - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 52.6
 • 53.4
Project Management (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helse - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykologi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykologutdanning, 6-årig løp Profesjonsstudium NTNU i Trondheim
 • Generell studiekompetanse
 • 56.7
 • 64.3
Rådgivningsvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Regnskap og revisjon - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS) (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Religionsvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Renewable Energy in the Marine Environment (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsøkonomi (5-årig) - masterstudium Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • MATRS
 • 43.8
 • 43.5
Samfunnsøkonomi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Security and Cloud Computing (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialantropologi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosialt arbeid - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Sosiologi - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Statsvitenskap - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS) - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Sustainable Architecture (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Sustainable Energy (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Technology Management - Master Programme Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Tekniske geofag - masterstudium (5-årig) Master, 5 år NTNU i Trondheim
 • ING4R2
 • 53.5
 • 54.2
Tysk - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Undervannsteknologi - masterstudium (2-årig) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Urban Ecological Planning (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Veg og jernbane - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i anestesisykepleie Høyere nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie Høyere nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i barnesykepleie Høyere nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i intensivsykepleie Høyere nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kreftsykepleie Høyere nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i operasjonssykepleie Høyere nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i palliativ omsorg-helhetlig lindring i livets sluttfase Høyere nivå NTNU i Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Voksnes læring - masterstudium Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Wind Energy (Master's Programme) Master, 2 år NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Arkitektur - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Audiovisuelle medier - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Biofysikk - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Biologi - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Bioteknologi - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Estetiske fag - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Fysikk - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Historie og kulturfag - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Industriell design - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Ingeniørvitenskap - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kjemi - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kjemisk prosessteknologi - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kunstnerisk utviklingsarbeid - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Materialteknologi - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Medisin og helsevitenskap - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Medisinsk teknologi - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Nautiske operasjoner - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU i Ålesund Lokalt opptak Lokalt opptak
Samfunnsvitenskap - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Språkvitenskap - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglige kulturstudier - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Utdanningsvitenskap - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Økonomi og ledelse - doktorgrad (ph.d.) Forskerutdanning/PhD NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Tittel Studienivå Studiested Kravkode Førstegang Ordinær
Eiendomsutvikling og -forvaltning - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Experience-based Master in Information Security Erfaringsbasert master NTNU i Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Flerkulturell forståelse Høyere nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Helseinformatikk - master Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Helsesykepleie Høyere nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Jordmorutdanning Høyere nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Kardiologisk sykepleie Høyere nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Logopedi - erfaringsbasert masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Lærerspesialist Høyere nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master - lærerspesialist Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i klinisk sykepleie Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i rådgivning for barn og ungdom Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master i skoleutvikling og utdanningsledelse Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Public Administration Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Master of Science in Oil and Gas Technology Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Organisasjon og ledelse - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Pedagogisk-psykologisk rådgivning - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Psykisk helse - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Spesialpedagogikk - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Technology Management - Master Programme Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Lavere nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Veg og jernbane - masterstudium Erfaringsbasert master NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i anestesisykepleie Høyere nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i avansert klinisk sykepleie Høyere nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i barnesykepleie Høyere nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i intensivsykepleie Høyere nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i kreftsykepleie Høyere nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i magnetisk resonans deltid Lavere nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i operasjonssykepleie Høyere nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i palliativ omsorg-helhetlig lindring i livets sluttfase Høyere nivå NTNU i Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i tverrfaglig veiledning Lavere nivå NTNU i Gjøvik Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning i ultralyd av hjerte og kar Lavere nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak
Videreutdanning, psykisk helsearbeid Lavere nivå NTNU i Trondheim Lokalt opptak Lokalt opptak