Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • 38.20 (primær)
  • 43.90 (ordinær)
Studieplasser: 40
Søknadskode (SO): 194478

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Hvorfor ser sporene etter mennesker fra ulike tider og miljøer forskjellige ut?

Arkeologi studerer kultur og samfunnsutvikling på grunnlag av de fysiske etterlatenskapene av menneskelige handlinger. Arkeologi omfatter utgravning, dokumentasjon og analyse av materiell kultur og landskap, og kritisk analyse av dagens bruk av fortiden - ikke minst i politikken. Et viktig mål med bachelorprogrammet er at studentene skal tilegne seg kunnskap om samfunnsutviklingen i forhistorisk og tidlig historisk tid. Den regionale utviklingen er vektlagt, men blir belyst i et internasjonalt perspektiv. Også arkeologiens rolle i dagens samfunn vektlegges i studiet. Bachelorprogrammet omfatter kulturhistorie, arkeologisk forskning med tilhørende teori og metode, feltundersøkelser, offentlig forvaltning og formidling.

Studiet skal forberede studenten på de praktiske og teoretiske arbeidsoppgavene som møter arkeologer innenfor forvaltning, museum, universitet og andre forskningsinstitusjoner. Programmet gir studenten viktig innsikt i kildekritikk og tolkning av spor og funn. Det egner seg godt for de som har interesse for kulturminner og deres betydning, kulturminneforvaltning og formidling av arkeologiske funn og kunnskap.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i arkeologi

Alle utdanninger innen