Fakta

Sted:
Trondheim
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

9. februar 2024.

Om studiet

Masterprogram arkeologi skal gi deg omfattende kunnskap om fagets teori, metode, forvaltningspraksis, formidling og forskning. Dette danner grunnlaget for videre forskning på kulturhistorie og forvaltningen av denne.

Som arkeolog skal du kunne etablere og gjennomføre et vitenskapelig prosjekt. NTNU legger videre vekt på arkeologiens plass og rolle i samfunnet, og på grunnlaget for vurderinger av vern av kulturminner og formidling.

Gjennom de ulike emnekombinasjoner tilgjengelig i masterprogrammet har du mulighet for å spesialisere deg mot forskning eller forvaltning. Du kan også velge spesialisering innen historisk arkeologi, sørsamisk arkeologi, bergkunst, maritim arkeologi eller annen spesialisering som utarbeides i samråd med faglærer.

Masterprogram arkeologi har et engasjerende fag- og studentmiljø, som vektlegger bred teoretisk kunnskap, kjennskap til materiell kultur og praktisk erfaring gjennom feltkurs, ekskursjoner og hospitering ved faginstitusjoner i og utenfor Norge.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Master i arkeologi

Alle utdanninger innen