Utdanningstilbud

Viser 27 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
1.–7. trinn grunnskolelærer | samlingsbasert og nettstøttet Master og høyere Sogndal, Stord LÆRALT Alle Alle
Ansvarleg innovasjon og regional utvikling Forskerutdanning/PhD Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Avansert klinisk allmennsykepleie Master og høyere Bergen, Førde, Haugesund, Stord
Barnehagelærerutdanning Bachelor og høgskolekandidat Bergen, Sogndal, Stord
Barnehagelærerutdanning | arbeidsplassbasert Bachelor og høgskolekandidat Haugesund, Stord
Community Arts Bachelor og høgskolekandidat Stord
Datateknologi | ph.d. Forskerutdanning/PhD Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Fjords and Glaciers Årsstudium og kortere Stord
Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring Årsstudium og kortere Stord
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Stord Master og høyere Stord LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn | Stord Master og høyere Stord LÆRALT Alle Alle
Helse, funksjon og deltaking Forskerutdanning/PhD Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Hvordan ivareta sikker drift ved grønn omstilling Årsstudium og kortere Nettstudier
Idrett og kroppsøving Årsstudium og kortere Stord
ING-MAFA Bachelor og høgskolekandidat Stord
Kunst og håndverk Årsstudium og kortere Stord GENS Alle Alle
Kunstfag Master og høyere Bergen, Stord
Lærerutdanning i musikk | trinn 1-13 Master og høyere Stord LÆMUSS Trukket Trukket
Musikk Årsstudium og kortere Stord GENS Alle Alle
Nautiske operasjoner Forskerutdanning/PhD Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing