Utdanningstilbud

Viser 34 utdanninger
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Andrespråkspedagogikk Årsenhet og kortere Stord
Ansvarleg innovasjon og regional utvikling Forskerutdanning/PhD Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Avansert klinisk allmennsykepleie Master og høyere Førde, Haugesund, Stord
Barnehagelærerutdanning Bachelor og høgskolekandidat Bergen, Sogndal, Stord
Barnehagelærer, Bergen GENS Alle Alle
Barnehagelærer, Stord GENS Alle Alle
Barnehagelærer, Sogndal GENS Alle Alle
Community Arts Bachelor og høgskolekandidat Bergen, Stord
Datateknologi Forskerutdanning/PhD Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Drama og teater Årsenhet og kortere Stord
Fjords and Glaciers Årsenhet og kortere Stord
Grunnskolelærer 1-7 | samlingsbasert og nettstøttet Master og høyere Sogndal, Stord LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn | Stord Master og høyere Stord
Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn | Stord Master og høyere Stord LÆRALT Alle Alle
Helse, funksjon og deltaking Forskerutdanning/PhD Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord
Hvordan ivareta sikker drift ved grønn omstilling Kurs Nettstudier
Idrett og kroppsøving Årsenhet og kortere Stord GENS Alle Alle
Innføring i jus Årsenhet og kortere Nettstudier
Kunst og håndverk Årsenhet og kortere Stord GENS Alle Alle
Kunstfag Master og høyere Bergen, Stord
Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13 Master og høyere Bergen, Stord
Lærer, 1.-13. trinn, kroppsøving og idrettsfag LÆRER 46.80 49.90
Lærer, 1.-13. trinn, musikk, Bergen LÆMUSS Alle Alle
Lærer, 1.-13. trinn, musikk, Stord LÆMUSS Trukket Trukket
Musikk Årsenhet og kortere Stord GENS Trukket Trukket
Nautiske operasjoner Forskerutdanning/PhD Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal, Stord

Om lærestedet

Vi har campusar i Bergen, Førde, Haugesund, Sogndal og Stord. Vi tilbyr framtidsretta utdanningar på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, i tillegg til vidareutdanningar.

Vi har utdanningar innan følgjande fagområde:

  • helse- og sosialfag
  • lærar- og musikkutdanning
  • idrett, friluftsliv og folkehelse
  • ingeniør- og maritime fag
  • natur- og samfunnsfag
  • økonomi og leiing