Utdanningstilbud

Viser 135 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Kristendom, religion, livssyn og etikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
Kroppsøving og idrett, årsstudium Årsstudium og kortere Halden GENS 38.90 41.00
Kunst og håndverk 1: 1.-10.trinn. (Kfk) (30 stp.) Årsstudium og kortere Halden
Kunst og håndverk, årsstudium Årsstudium og kortere Halden GENS Alle Alle
Master in Applied Computer Science (120 ECTS) Master og høyere Halden
Master in Applied Computer Science, part-time (120 ECTS) Master og høyere Halden
Master in Green Energy Technology (120 ECTS) Master og høyere Fredrikstad
Master in Performance (120 ECTS) Master og høyere Fredrikstad
Master in Scenography (120 ECTS) Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (120 studiepoeng) Master og høyere Halden
Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap, deltid (120 studiepoeng) Master og høyere Halden
Masterstudium i barnevernsarbeid (120 studiepoeng) Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i fremmedspråk i skolen (120 studiepoeng) Master og høyere Halden
Masterstudium i klinisk sykepleie - Anestesisykepleie (120 studiepoeng) Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i klinisk sykepleie - Anestesisykepleie, med innpassing Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i klinisk sykepleie - Avansert klinisk allmennsykepleie (120 studiepoeng) Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i klinisk sykepleie - Intensivsykepleie (120 studiepoeng) Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i klinisk sykepleie - Intensivsykepleie, med innpassing Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i klinisk sykepleie - Operasjonssykepleie (120 studiepoeng) Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i klinisk sykepleie - Operasjonssykepleie, med innpassing Master og høyere Fredrikstad

Om lærestedet

• I Fredrikstad har HiØ studier innen ingeniørfag, helse- og sosialfag, samt scenekunst.

• I Halden tilbyr HiØ: Datautdanninger, lærerutdanninger, økonomi, språk og samfunnsfag.

Høgskolen i Østfold er lokalisert i Halden og Fredrikstad. Høgskolens ledelse er samlet ved studiested Halden, hvor en også finner Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.

Høgskolen i Østfold har avtaler om studentutveksling med mange utenlandske universitet.