Utdanningstilbud

Viser 120 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Kunst og håndverk, årsstudium Årsstudium og kortere Halden GENS Alle Alle
Kunst, kultur og kreativitet i barnehagen. (Kffb) (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
Master in Applied Computer Science (120 ECTS) Master og høyere Halden
Master in Applied Computer Science, part-time (120 ECTS) Master og høyere Halden
Master in Green Energy Technology (120 ECTS) Master og høyere Fredrikstad
Master in Performance (120 ECTS) Master og høyere Fredrikstad
Master in Scenography (120 ECTS) Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (120 studiepoeng) Master og høyere Halden
Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap, deltid (120 studiepoeng) Master og høyere Halden
Masterstudium i barnevernsarbeid (120 studiepoeng) Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i fremmedspråk i skolen (120 studiepoeng) Master og høyere Halden
Masterstudium i klinisk sykepleie - Anestesisykepleie (120 studiepoeng) Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i klinisk sykepleie - Anestesisykepleie, med innpassing Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i klinisk sykepleie - Avansert klinisk allmennsykepleie (120 studiepoeng) Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i klinisk sykepleie - Intensivsykepleie (120 studiepoeng) Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i klinisk sykepleie - Intensivsykepleie, med innpassing Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i klinisk sykepleie - Operasjonssykepleie (120 studiepoeng) Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i klinisk sykepleie - Operasjonssykepleie, med innpassing Master og høyere Fredrikstad
Masterstudium i matematikkdidaktikk, deltid (120 studiepoeng) Master og høyere Halden
Masterstudium i matematikkdidaktikk, heltid (120 studiepoeng) Master og høyere Halden

Om lærestedet

• I Fredrikstad har HiØ studier innen ingeniørfag, helse- og sosialfag, samt scenekunst.

• I Halden tilbyr HiØ: Datautdanninger, lærerutdanninger, økonomi, språk og samfunnsfag.

Høgskolen i Østfold er lokalisert i Halden og Fredrikstad. Høgskolens ledelse er samlet ved studiested Halden, hvor en også finner Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.

Høgskolen i Østfold har avtaler om studentutveksling med mange utenlandske universitet.