Fakta

Sted:
Halden
Studietype:
Lavere nivå
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

27. januar 2023.

Om studiet

Er du lærer i grunnskolen? Ønsker du å utvikle din kompetanse i engelskfaget?


Engelsk for lærere 1: 1.-7. trinn er et skreddersydd studium for deg som underviser på barnetrinnet. Studiet er praktisk innrettet og profesjonsrettet. Din egen undervisningserfaring og undervisningskompetanse er utgangspunktet for at du skal kunne tilegne deg og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendige for å bli en dyktig lærer i engelsk.

Kvalifikasjon/tittel

Engelsk 1: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Alle utdanninger innen