Fakta

Sted:
Halden
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 25
Nettbasert: Nei
Samlingsbasert: Nei
Deltid: Nei
Søknadskode (SO): 224398

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

19. desember 2023.

Om studiet

Interesserer du deg for økonomien i bedrifter og offentlige organisasjoner? Tenker du på hva økonomi har å si for at en bedrift eller organisasjon kan klare å overleve? Da er dette studiet for deg.

Næringslivet etterspør kandidater med god tall- og forretningsforståelse. Det gjør også organisasjonene og offentlig sektor.

Årsstudiet i bedriftsøkonomi gir deg en formell kompetanse i økonomi, organisasjon og ledelse og er en god tilleggsutdanning i økonomi som du kan kombinere med annen høyskoleutdanning. Studiet er en smart investering for deg som ønsker et faglig grunnlag for å kunne forstå flere deler av en bedrift fra regnskap, ledelse og økonomi til markedsføring og strategi.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bedriftsøkonomi, årsstudium

Alle utdanninger innen