Utdanningstilbud

Viser 120 utdanninger
Tittel Studietype Studieform Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Helserett og saksbehandling, videreutdanning (30 studiepoeng) fleksibel modell Årsstudium og kortere Nettstøttet, deltid Halden
IKT for lærere (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Nettstøttet, deltid Halden
Informasjonssystemer (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor og høgskolekandidat Undervisning ved lærestedet, heltid Halden
Informasjonsteknologi, årsstudium Årsstudium og kortere Undervisning ved lærestedet, heltid Halden GENS Alle kom inn 39.30
Informatikk- design og utvikling av IT-systemer (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor og høgskolekandidat Undervisning ved lærestedet, heltid Halden
Konsekvenspedagogikk 1 - Sosial handlingskompetanse (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Undervisning ved lærestedet, deltid Fredrikstad
Konsekvenspedagogikk 2 (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Undervisning ved lærestedet, deltid Halden
Kristendom, religion, livssyn og etikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Nettstøttet, deltid Halden
Kroppsøving og idrett, årsstudium Årsstudium og kortere Undervisning ved lærestedet, heltid Halden GENS Alle kom inn Alle kom inn
Kunst og håndverk 1: 1.-10.trinn. (Kfk) (30 stp.) Årsstudium og kortere Undervisning ved lærestedet, deltid Halden

Om lærestedet

• I Fredrikstad har HiØ studier innen ingeniørfag, helse- og sosialfag, samt scenekunst.

• I Halden tilbyr HiØ: Datautdanninger, lærerutdanninger, økonomi, språk og samfunnsfag.

Høgskolen i Østfold er lokalisert i Halden og Fredrikstad. Høgskolens ledelse er samlet ved studiested Halden, hvor en også finner Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.

Høgskolen i Østfold har avtaler om studentutveksling med mange utenlandske universitet.