Fakta

Sted:
Halden
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

19. desember 2023.

Om studiet

Studiet retter seg mot lærere som underviser i grunnskolen 1.-10. trinn og som enten har mindre enn 30 studiepoeng i kunst og håndverk eller har mer og vil fornye sin praksis i forhold til gjeldende læreplan. Studiet gir både faglig kompetanse og er praksisrettet.

Kunst og håndverk 1: 1.-10. trinn, Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng), tar utgangspunkt i Kunnskapsdepartementets strategiplan Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere fram mot 2025, Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 1.–7.trinn og 5.-10. trinn (2016) og St.meld.nr.28, Fag - Fordypning - Forståelse - En fornyelse av Kunnskapsløftet (2015-2016) og læreplanverket Kunnskapsløftet 2020, både overordnet del og læreplanen for Kunst og håndverk.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Kunst og håndverk 1: 1.-10.trinn