Fakta

Sted:
Halden
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • 39.30 (ordinær)
Studieplasser: 30
Søknadskode (SO): 224620

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

19. desember 2023.

Om studiet

Er du interessert i teknologi og hvilken rolle den spiller i dagens samfunn?

I dette årsstudiet har du mulighet til å velge mellom tre profiler. Avhengig av hvilken profil du velger er studiet også godkjent som et fullført år i ett av våre bachelorstudier innen informasjonssystemer, informatikk - design og utvikling av IT-systemerog digitale medier og design.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Informasjonteknologi, årsstudium

Alle utdanninger innen