Fakta

Sted:
Halden
Studietype:
Lavere nivå
Studieform: Nettstøttet
Studietempo: Deltid
Studiepoeng:
30

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

19. desember 2023.

Om studiet

Studiet er rettet mot lærere i grunnskolen og gir grunnleggende kompetanse for å undervise i KRLE. Økt kompetanse i KRLE gir større forståelse for ulike livssynsretninger. Kunnskap bidrar til økt toleranse og bærekraft. Dette er i tråd med et arbeids- og samfunnsliv som i større grad bærer preg av kulturell- og religiøs mangfold.

Undervisningsopplegg

Nettbasert studium, deltid.

Kvalifikasjon/tittel

Kristendom, religion, livssyn og etikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Alle utdanninger innen