Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Halden

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Studieform

Nettstøttet

Studietempo

Deltid

Om studiet

Studiet er rettet mot lærere i grunnskolen og gir grunnleggende kompetanse for å undervise i KRLE. Økt kompetanse i KRLE gir større forståelse for ulike livssynsretninger. Kunnskap bidrar til økt toleranse og bærekraft. Dette er i tråd med et arbeids- og samfunnsliv som i større grad bærer preg av kulturell- og religiøs mangfold.

Undervisningsopplegg

Studiet er nettbasert.

Kvalifikasjon/tittel

Kristendom, religion, livssyn og etikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Alle utdanninger innen