Fakta

Sted:
Halden
Studietype:
Årsstudium
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
60
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: GENS
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 15
Søknadskode (SO): 224649

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

19. desember 2023.

Om studiet

Er du interessert i idrett, fysisk aktivitet og treningslære? Ønsker du å lære barn og unge grunnleggende ferdigheter innen bevegelse og lek? Da er dette studiet midt i blinken for deg!

Studiet er variert med ulike undervisningsformer og -steder. Du lærer blant annet om kroppens oppbygging og funksjon, barns vekst og utvikling, trenings- og bevegelseslære og kombinerer det med praktisk instruksjon i ulike idretter, aktiviteter og friluftsliv. Du får en kombinasjon av teoretiske basisfag og praktisk-metodiske aktiviteter i et godt fagmiljø med tett oppfølging.

Studentene må være i alminnelig god fysisk form, være svømmedyktige og kunne delta i aktiviteter i svømmebasseng for å kunne gjennomføre studiet.

Årsstudiet i kroppsøving og idrett bygger på rammeplanen for grunnskolelærerutdanningen for 5.- 10. trinn, og er et av våre mest populære studier.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Kroppsøving årsstudium

Alle utdanninger innen