Utdanningstilbud

Viser 47 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Acting Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Akuttgeriatri, handlingskompetanse og helseteknologi (15 studiepoeng) Master og høyere Fredrikstad
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Årsstudium og kortere Fredrikstad
Arbeidsinkludering og Supported Employment, videreutdanning (15 studiepoeng) Årsstudium og kortere Fredrikstad
Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad GENS Alle 43.40
Bachelorstudium i barnevern Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad GENS 39.00 46.30
Bachelorstudium i bioingeniørfag Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad BIOI 41.90 49.10
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad HING Alle Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø, TRESS Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø, Y-veien Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro: elektronikk og grønn energi Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad HING Alle Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro: elektronikk og grønn energi, TRESS Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro: elektronikk og grønn energi, Y-veien Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin: digital konstruksjon og robotisering Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad HING Trukket Trukket
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin: digital konstruksjon og robotisering, TRESS Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin: digital konstruksjon og robotisering, Y-veien Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad GENS Alle 37.00
Bachelorstudium i paramedisin, deltid Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad PREHOS Alle 47.10
Bachelorstudium i scenografi Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Bachelorstudium i skuespill Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad

Om lærestedet

• I Fredrikstad har HiØ studier innen ingeniørfag, helse- og sosialfag, samt scenekunst.

• I Halden tilbyr HiØ: Datautdanninger, lærerutdanninger, økonomi, språk og samfunnsfag.

Høgskolen i Østfold er lokalisert i Halden og Fredrikstad. Høgskolens ledelse er samlet ved studiested Halden, hvor en også finner Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.

Høgskolen i Østfold har avtaler om studentutveksling med mange utenlandske universitet.