Fakta

Sted:
Fredrikstad
Studietype:
Bachelor, 3 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
180
Søknadsfrist: 15. april
Opptakskrav: HING
Poenggrenser 2023:
  • Alle (primær)
  • Alle (ordinær)
Studieplasser: 20
Søknadskode (SO): 224005

Informasjon er oppdatert av Høgskolen i Østfold

19. desember 2023.

Om studiet

Elektrisitet er en av grunnpilarene i det moderne samfunn. Alt rundt oss har en forbindelse til elektrofaget.
Vil du være med å utvikle nye løsninger for fremtiden?

Bachelorstudiet i ingeniørfag - elektro: elektronikk og grønn energi er et spennende studium der du lærer om teknologi som vi trenger for å utvikle nye bærekraftige løsninger for fremtiden. Du lærer å utvinne og overføre energi fra våre grønne energikilder og omsette dette til nytte for hver enkelt av oss. Du lærer hvordan smarte sensorer kommuniserer med hverandre i et nettverk og hvordan dette kan brukes til intelligent styring som gir energieffektive løsninger.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Kvalifikasjon/tittel

Bachelor i ingeniørfag - elektro: elektronikk og grønn energi

Alle utdanninger innen