Utdanningstilbud

Viser 73 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Fransk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
Fransk, årsstudium Årsstudium og kortere Halden GENS Alle Alle
Fransk, årsstudium, deltid Årsstudium og kortere Halden GENS Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 (300 studiepoeng) Master og høyere Halden LÆRALT Alle Alle
Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10 (300 studiepoeng) Master og høyere Halden LÆRALT Alle Alle
IKT for lærere (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
Informasjonssystemer (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor og høgskolekandidat Halden
Informasjonsteknologi, årsstudium Årsstudium og kortere Halden GENS Alle 39.30
Informatikk- design og utvikling av IT-systemer (bachelorstudium) fra og med 2. studieår Bachelor og høgskolekandidat Halden
Konsekvenspedagogikk 2 (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
Kristendom, religion, livssyn og etikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
Kroppsøving og idrett, årsstudium Årsstudium og kortere Halden GENS Alle Alle
Kunst og håndverk 1: 1.-10.trinn. (Kfk) (30 stp.) Årsstudium og kortere Halden
Kunst og håndverk, årsstudium Årsstudium og kortere Halden GENS Alle Alle
Kunst, kultur og kreativitet i barnehagen. (Kffb) (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
Master in Applied Computer Science (120 ECTS) Master og høyere Halden
Master in Applied Computer Science, part-time (120 ECTS) Master og høyere Halden
Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (120 studiepoeng) Master og høyere Halden
Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap, deltid (120 studiepoeng) Master og høyere Halden
Masterstudium i fremmedspråk i skolen (120 studiepoeng) Master og høyere Halden

Om lærestedet

• I Fredrikstad har HiØ studier innen ingeniørfag, helse- og sosialfag, samt scenekunst.

• I Halden tilbyr HiØ: Datautdanninger, lærerutdanninger, økonomi, språk og samfunnsfag.

Høgskolen i Østfold er lokalisert i Halden og Fredrikstad. Høgskolens ledelse er samlet ved studiested Halden, hvor en også finner Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.

Høgskolen i Østfold har avtaler om studentutveksling med mange utenlandske universitet.