Utdanningstilbud

Viser 53 utdanninger
Tittel Studietype Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Akuttgeriatri, handlingskompetanse og helseteknologi (15 studiepoeng) Master og høyere Fredrikstad
Andrespråkspedagogikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
Andrespråkspedagogikk 1: 11.-13. trinn (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
Arbeidsinkludering og Supported Employment, videreutdanning (15 studiepoeng) Årsstudium og kortere Fredrikstad
Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid Bachelor og høgskolekandidat Halden GENS Alle Alle
Bachelorstudium i paramedisin, deltid Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad PREHOS Alle 47.10
Digital kompetanse i barnehagen (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
Engelsk 1: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
Engelsk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
Engelsk 2: 1.-7. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
Engelsk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
Fransk 1: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
Fransk, påbyggingsstudium (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
Fransk, årsstudium, deltid Årsstudium og kortere Halden GENS Alle Alle
Helserett og saksbehandling, videreutdanning (30 studiepoeng) fleksibel modell Årsstudium og kortere Fredrikstad
IKT for lærere (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
Konsekvenspedagogikk 1 - Sosial handlingskompetanse (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
Kristendom, religion, livssyn og etikk 1: 1.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng) Årsstudium og kortere Halden
Master in Applied Computer Science, part-time (120 ECTS) Master og høyere Halden
Masterstudium i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) (120 studiepoeng) Master og høyere Halden

Om lærestedet

• I Fredrikstad har HiØ studier innen ingeniørfag, helse- og sosialfag, samt scenekunst.

• I Halden tilbyr HiØ: Datautdanninger, lærerutdanninger, økonomi, språk og samfunnsfag.

Høgskolen i Østfold er lokalisert i Halden og Fredrikstad. Høgskolens ledelse er samlet ved studiested Halden, hvor en også finner Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.

Høgskolen i Østfold har avtaler om studentutveksling med mange utenlandske universitet.