Nøkkelinformasjon

Lærestedets logo
Lærestedets logo

Studiested

Halden

Nivå

Lavere nivå

Studiepoeng

30

Semester

2

Studietempo

Deltid

Om studiet

Er du lærer og opptatt av variert og relevant opplæring for dine elever? Underviser du i engelsk og har behov for å styrke din faglige kompetanse i faget ytterligere?

Engelsk 2: 5.-10. trinn er et skreddersydd studium for deg som underviser i engelsk på 5.-10. trinn i grunnskolen, og som har 30 studiepoeng i engelsk eller tilsvarende utdanning. Studiet er praktisk innrettet og profesjonsrettet. Din egen undervisningserfaring og undervisningskompetanse er utgangspunktet for å tilegne seg og videreutvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse som er nødvendige for å bli en dyktig lærer i engelsk. Etter endt studium vil du ha utviklet ferdigheter som gjør deg i stand til å legge til rette for en helhetlig opplæring i engelsk og å skape et språkstimulerende læringsmiljø hvor den enkelte elevs læring og utvikling ivaretas Studiet bygger på Engelsk 1: 5.-10. trinn.

Kvalifikasjon/tittel

Engelsk 2: 5.-10. trinn. Kompetanse for kvalitet (30 studiepoeng)

Alle utdanninger innen