Høgskolen i Østfold tilbyr utdanning for over 7000 studenter i Fredrikstad og Halden. Totalt tilbys over 50 årsstudier, bachelor- og masterstudier. I tillegg en rekke kurs, etter- og videreutdanninger.

• I Fredrikstad har HiØ studier innen ingeniørfag, helse- og sosialfag, samt scenekunst.

• I Halden tilbyr HiØ: Datautdanninger, lærerutdanninger, økonomi, språk og samfunnsfag.

Høgskolen i Østfold er lokalisert i Halden og Fredrikstad. Høgskolens ledelse er samlet ved studiested Halden, hvor en også finner Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen.

Høgskolen i Østfold har avtaler om studentutveksling med mange utenlandske universitet.

Høgskolen i Østfold

Telefon: 69 60 80 00

Studiesteder:

  • Halden
  • Fredrikstad
  • Oslo

Utdanningstilbud

Det er 51 utdanninger innenfor filtrene du har valgt.
Tittel Studienivå Sted Kravkode Førstegang Ordinær
Acting Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Akuttgeriatri, handlingskompetanse og helseteknologi (15 studiepoeng) Master og høyere Fredrikstad
Akuttsykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng) Årsenhet og kortere Fredrikstad
Arbeidsinkludering og Supported Employment, videreutdanning (15 studiepoeng) Fredrikstad
Arbeidsinkludering og Supported Employment, videreutdanning (15 studiepoeng) Årsenhet og kortere Fredrikstad
Bachelorstudium i arbeids- og velferdsfag Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad GENS 32.00 46.00
Bachelorstudium i barnevern Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad GENS 42.50 49.30
Bachelorstudium i bioingeniørfag Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad BIOI 47.30 53.70
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad HING Alle Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø, TRESS Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - bygg og miljø, Y-veien Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro: elektronikk og grønn energi Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad HING Alle Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro: elektronikk og grønn energi, TRESS Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - elektro: elektronikk og grønn energi, Y-veien Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin: digital konstruksjon og robotisering Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad HING Alle Alle
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin: digital konstruksjon og robotisering, TRESS Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Bachelorstudium i ingeniørfag - maskin: digital konstruksjon og robotisering, Y-veien Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad
Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad GENS Alle 39.80
Bachelorstudium i paramedisin, deltid Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad PREHOS
Bachelorstudium i scenografi Bachelor og høgskolekandidat Fredrikstad