Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Oslo

Nivå

Fagskolegrad

Studiepoeng

60.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Heltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

2

Opptakskrav

F-INF-BIM0003

Antall studieplasser

20

Søknadskode (SO)

1647-8

Om studiet

BIM-tekniker med spesialisering innen konstruksjon er et studium som har eksistert siden 2008, og BIM-K-kompetanse er svært etterspurt i bransjen.

BIM står for BygningsInformasjonsModellering, og på dette studiet, BIM-K, lærer du både digital 3D-modellering av bygningskonstruksjoner samt metoder for samhandling og koordinering av byggeprosesser. For fagarbeidere med interesse for digitale verktøy gir BIM-K store muligheter.

Dette studiet rekrutterer fra byggfagene. Har du bakgrunn fra VVS eller elektro, er det andre studiet, BIM- tekniker installasjon, det riktige for deg. 

Framtida krever mer tverrfaglig arbeid i planlegging og prosjektering. BIM er verktøyet og prosessen som integrerer, analyserer og optimaliserer de miljømessige, sosiale og økonomiske faktorene i et byggeprosjekt. BIM-teknikeren har også en sentral rolle for å sikre gjennomføring i henhold til internasjonale standarder.

Studiet består av to hovedemner, PSI og BIM-K:

1. PSI (prosess, samhandling og informasjonsflyt)

 • Struktur og databehandling
 • Digital kommunikasjon og digital tallbehandling
 • Samhandling og koordinering

2. BIM-K (Bygninginformasjonsmodellering - Konstruksjon)

 • 3D-modellering og bearbeiding av informasjon
 • IFC og modellkontroll
 • Modellbasert tegningsforståelse og dokumentasjon

I tillegg har studentene anledning til å hospitere to uker på en arbeidsplass, gjerne hos en rådgiver-, entreprenør-, arkitekt- eller ingeniørbedrift, fortrinnsvis på våren. Hospitering er ikke obligatorisk, men sterkt anbefalt.

Opptakskrav

 1. Relevant fag- eller svennebrev:
  • Søkere må ha et relevant fag- eller svennebrev.

    

 2. Opptak basert på realkompetanse:
  • For søkere som ikke oppfyller kravet i punkt 1 og som er 23 år eller eldre, er det mulig å søke opptak basert på relevant realkompetanse.
  • Det er viktig å merke seg at realkompetanse ikke gjelder for utdanninger som krever yrkesgodkjenning, autorisasjon eller sertifisering etter annen lovgivning.

    

 3. Informasjon for utdannede ingeniører eller andre med fagbrev:

  Er du utdannet ingeniør eller har et annet fagbrev enn det som er nevnt under punkt 1?

  • Du kan søke om å bli vurdert etter realkompetanse.
  • Dette innebærer at du vil bli invitert til en samtale/intervju som en del av vurderingsprosessen.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Yrkestittelen BIM-tekniker konstruksjon gir deg svært gode jobbmuligheter hos større entreprenører, rådgivere, programvareleverandører, arkitektfirmaer, ferdighus-fabrikanter og i undervisningssektoren. 

Alle utdanninger innen