Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Oslo

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.00

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Godkjenninger

 • Nokut
 • Lånekassen

Antall semester

8

Opptakskrav

F-TEK-BYG0007

Antall studieplasser

25

Søknadskode (SO)

1647-7

Om studiet

Bygg- og anleggsbransjen trenger hele tiden mennesker med oppdatert kompetanse. Våre utdanningstilbud gir deg kompetanse som leder innenfor mange områder. Som fagskoleingeniør med fagbrev eller lang praksis er du veldig ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Utviklingen innen fagområdet skjer i høyt tempo, og dette studiet gir deg oppdatert kompetanse om forvaltning, drift og vedlikehold av bygg, bygningsfysikk, bygningsproduksjon, betong-, tre- og stålkonstruksjoner. Fordypningen gir grunnlag for å beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt. Utdanningen gir også lederkompetanse som kan brukes på mange nivå i bygg- og anleggsbransjen.

Undervisningsopplegg

Studiet kombinerer teori og praksis på en spennende og relevant måte, og du vil arbeide både selvstendig og i grupper. Arbeidsformene i studiet omfatter forelesninger, praktiske oppgaver både individuelt og i grupper, problemorientert undervisning, samarbeidslæring, veiledning og tverrfaglige prosjekter i samarbeid med næringslivet.

Studiet består av ni emner. Redskapsemner, grunnlagsemner og et hovedprosjekt:

1.    Realfag (matematikk og fysikk)
2.    Kommunikasjon (norsk og engelsk)
3.    LØM (ledelse, økonomi, markedsføring)
4.    Samordnet byggeprosess
5.    Byggesaken
6.    Konstruksjon bygg m/faglig ledelse
7.    Drift/produksjon bygg m/faglig ledelse 
8.    Lokal tilpassing/kvalifiserende spesialisering m/faglig ledelse
9.    Hovedprosjekt

Opptakskrav

 1. Relevant fag- eller svennebrev:
  • Søkere må ha et relevant fag- eller svennebrev.

    

 2. Opptak basert på realkompetanse for søkere over 23 år:
  • Søkere som ikke oppfyller kravene i punkt a, og som har fylt 23 år, kan søke opptak på grunnlag av relevant realkompetanse.

    

Tilleggsinformasjon:

 • For søkere som skal avlegge fag-/svenneprøve:
  • Dersom du skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan du tildeles plass på vilkår om at du består prøven i løpet av første semester.
  • Ved søknaden i Samordna Opptak, legg ved lærekontrakten som dokumentasjon på at du skal avlegge fagprøven til høsten.

    

 • Variasjon i krav mellom skoler:
  • Det er viktig å merke seg at kravene til fagretninger kan variere fra skole til skole.
  • Det er opptakskravene som er beskrevet i den enkelte studieplan som er gjeldende.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak.

Karrieremuligheter

Studiet gir deg mellomlederkompetanse som kan brukes på mange nivåer i bygg- og anleggsbransjen: prosjektleder, byggeplassleder, formann, kontrollingeniør, oppmålingsingeniør, byggesaksbehandler, avdelingsingeniør, konstruktør, SHA-ansvarlig, HR-ansvarlig, driftsingeniør, salgsingeniør, lærer.

Alle utdanninger innen