Nøkkelinformasjon

Lærested

Studiested

Oslo

Nivå

Høyere fagskolegrad

Studiepoeng

120.0

Studieform

Undervisning ved lærestedet

Studietempo

Deltid

Søknadsfrist

15. april

Antall semester

8

Opptakskrav

F-TEK-BYG0007

Antall studieplasser

25

Søknadskode (SO)

1647-7

Om studiet

Utdanningen er en fordypning innen fagretningen Bygg, anlegg og KEM. Utdanningen i bygg gir deg opplæring i forvaltning, drift og vedlikehold av bygg, bygningsfysikk, bygningsproduksjon, betong-, tre- og stålkonstruksjoner.

Fordypningen gir deg kompetanse som grunnlag for å beregne, planlegge og koordinere produksjon, innkjøp og personressurser i et byggeprosjekt.

Utdanningen kvalifiserer til lederkompetanse som kan brukes på mange nivå i bygg- og anleggsbransjen.

 

 

Opptakskrav

Kravene til fagretninger kan være forskjellige fra skole til skole. Det er opptakskrav som er beskrevet i den enkelte studieplan som er gjeldende.

Ett av disse kravene må oppfylles: 

1. Bestått videregående opplæring med fag-/svennebrev innen fagretningen. Hvis du skal avlegge fag/svenneprøve etter søknadsfristen, kan du få plass på vilkår om at du består fagprøven innen 1. oktober samme år.

2. Fem års praksis som ufaglært innen fagområdene nevnt over og kompetanse i felles allmenne fag tilsvarende de to første årene i yrkesfaglige studieretninger.

Opptaksinformasjon

Søknad sendes på Samordna opptak. For enkelte tilbud må det søkes direkte til skolen.

Mer om fagskole og opptak på Samordna opptak.

Alle utdanninger innen