Om lærestedet

Du kan gjøre en forskjell
Velger du barnehagelærerutdanning får du en allsidig lederutdannelse som kvalifiserer deg til å jobbe med barn og unge i en rekke ulike yrker. Du får også en kompetanse som er sterkt etterspurt over hele landet.

Som barnehagelærer vil du bety noe for barna i barnehagen. Ingen dager i barnehagen er like, og som barnehagelærer kan du være med og påvirke hva dagen skal inneholde. Du får brukt dine egne interesser som barnehagelærer. Du lærer også å samarbeide med foreldre for å støtte barna i deres utvikling og læring.

Om studiet 
Gjennom studiet lærer du blant annet om barns utvikling og lek og hvordan du kan skape en god arena for danning, omsorg, lek og læring. Undervisningen er variert og foregår i klasser.

Utdannelsen er preget av mye refleksjon om hvem du selv er og hva slags barnehagelærer du vil være. I løpet av studiet vil du utvikle deg som menneske. 

Praksis
Hvert studieår inneholder flere uker med praksis, til sammen 100 dager. Du får tildelt en ny praksisbarnehage for hvert år, og du skal ha praksis både i storbarn og i småbarnsavdeling. Under praksisen får dere veiledning både fra barnehagen og fra praksislærer på høgskolen.

Internasjonal praksis
Studenter ved DMMH kan søke om et utvekslingsopphold i en rekke land.

Karrieremuligheter
Bachelor barnehagelærerutdanning kvalifiserer for flere typer arbeid med barn og unge. Du kan bli ansatt som barnehagelærer eller pedagogisk leder i barnehagen. En pedagogisk leder har det faglige ansvaret på avdelingen. Etter å ha jobbet noen år kan du bli styrer eller daglig leder i barnehagen. 

Du er også kvalifisert til andre typer arbeid med barn og unge, som for eksempel leder for SFO, rådgiver eller miljøterapeut, du kan jobbe med administrative oppgaver i stat og kommune og mye annet.

Det er mulig å bygge på bachelorgraden med en master, på DMMH tilbyr vi 4 ulike mastergrader. Da kan du undervise på videregående skole og høgskoler og universitet, du kan forske videre og ta en doktorgrad.

Opptak
Generell studiekompetanse eller realkompetanse
Dersom du ikke har studiekompetanse men fyller 25 år eller eldre det året du søker, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.