× Denne sida er ikkje tilgjengeleg på målforma du har valt.

Olav Duun videregående skole favoritt ikon

Offentleg
Vidaregåande
852 elever
38 programområder

Her ligger skolen

Yrkesveien 1
7805 Namsos

Universitet og høgskoler i nærheten

Utdanningstilbud ved Olav Duun videregående skole

Tittel Studiested
Vg2 Salg, service og sikkerhet Olav Duun videregående skole
Vg2 Språk, samfunnsfag og økonomi Olav Duun videregående skole
Vg2 Kjøretøy Olav Duun videregående skole
Vg1 Medier og kommunikasjon Olav Duun videregående skole
Vg2 Byggteknikk Olav Duun videregående skole
Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse, 3-årig Olav Duun videregående skole
Vg2 Frisør Olav Duun videregående skole
Vg2 Ambulansefag Olav Duun videregående skole
Vg1 Helse- og oppvekstfag Olav Duun videregående skole
Vg1 Idrettsfag Olav Duun videregående skole
Vg1 Musikk, dans og drama med musikk Olav Duun videregående skole
Vg3 Musikk Olav Duun videregående skole
Vg2 IKT-servicefag Olav Duun videregående skole
Vg2 Realfag Olav Duun videregående skole
Vg3 Språk, samfunnsfag og økonomi Olav Duun videregående skole
Vg2 Industriteknologi Olav Duun videregående skole
Vg2 Medier og kommunikasjon Olav Duun videregående skole
Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk Olav Duun videregående skole
Vg1 Elektrofag Olav Duun videregående skole
Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag Olav Duun videregående skole
Vg2 Idrettsfag Olav Duun videregående skole
Vg2 Dans Olav Duun videregående skole
Vg1 Musikk, dans og drama med dans Olav Duun videregående skole
Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse Olav Duun videregående skole
Vg1 Service og samferdsel Olav Duun videregående skole
Vg3 Realfag Olav Duun videregående skole
Vg1 Studiespesialisering Olav Duun videregående skole
Vg1 Teknikk og industriell produksjon Olav Duun videregående skole
Vg1 Bygg- og anleggsteknikk Olav Duun videregående skole
Vg3 Medier og kommunikasjon Olav Duun videregående skole
Vg1 Design og håndverk Olav Duun videregående skole
Vg2 Elenergi og ekom Olav Duun videregående skole
Vg2 Helsearbeiderfag Olav Duun videregående skole
Vg3 Idrettsfag Olav Duun videregående skole
Vg3 Dans Olav Duun videregående skole
Vg2 Musikk Olav Duun videregående skole
Vg4 Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse Olav Duun videregående skole