Olav Duun videregående skole

Telefon: 74175500
olav-duun.vgs.no

Utdanningstilbud

Filter

Dette lærerstedet tilbyr 36 utdanninger.
Tittel Studiested(er)
Vg1 Bygg- og anleggsteknikk
 • Olav Duun videregående skole
Vg2 Byggteknikk
 • Olav Duun videregående skole
Vg2 Klima-, energi- og miljøteknikk
 • Olav Duun videregående skole
Vg2 Frisør
 • Olav Duun videregående skole
Vg1 Elektro og datateknologi
 • Olav Duun videregående skole
Vg2 Elenergi og ekom
 • Olav Duun videregående skole
Vg1 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign
 • Olav Duun videregående skole
Vg2 Ambulansefag
 • Olav Duun videregående skole
Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfag
 • Olav Duun videregående skole
Vg2 Helsearbeiderfag
 • Olav Duun videregående skole
Vg1 Helse- og oppvekstfag
 • Olav Duun videregående skole
Vg2 Idrettsfag
 • Olav Duun videregående skole
Vg3 Idrettsfag
 • Olav Duun videregående skole
Vg1 Idrettsfag
 • Olav Duun videregående skole
Vg1 Informasjonsteknologi og medieproduksjon
 • Olav Duun videregående skole
Vg2 Dans
 • Olav Duun videregående skole
Vg3 Dans
 • Olav Duun videregående skole
Vg1 Musikk, dans og drama med musikk
 • Olav Duun videregående skole
Vg1 Musikk, dans og drama med dans
 • Olav Duun videregående skole
Vg2 Musikk
 • Olav Duun videregående skole