Videregående som voksen

Har du rett til å ta videregående opplæring, og hvordan fungerer egentlig videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring som voksen?

Det er fylkeskommunen som har ansvar for videregående opplæring. Alle som har fullført grunnskole eller tilsvarende har fullføringsrett. Det betyr at du har rett til videregående opplæring til du har oppnådd enten studiekompetanse, eller yrkeskompetanse

Alle over 24 år, som skal ta videregående, må ta videregående opplæring spesielt tilpasset voksne. Unge mellom 19–24 år kan velge om de vil ta videregående opplæring for unge, eller som voksen.

Dersom du har fullført litt av videregående opplæring, som for eksempel noen fag, eller har fullført et lærekandidatløp eller vært praksisbrevkandidat, har du fortsatt rett til å fullføre videregående opplæring til du har oppnådd yrkes– eller studiekompetanse. 

Hva er spesielt med videregående som voksen?

Videregående opplæring for voksne skal være spesielt tilpasset voksnes behov. Voksne har ofte en annen livssituasjon enn unge, med ulike forpliktelser som familie, jobb og en annen økonomisk situasjon enn mange unge har. 

På grunn av dette skal opplæringen være tilpasset den voksnes liv, slik at det er lettere å veksle mellom opplæring, jobb og andre forpliktelser. Dette kalles modulstrukturert opplæring, og du kan lese mer om dette på HK-dir sine nettsider. 

Hvordan søke videregående som voksen?

Du søker til fylkeskommunen om plass til videregående opplæring. Dette gjør du gjennom vigo.no.

Har du mye arbeidserfaring?

Hvis du har mye arbeidserfaring innenfor et fagområde, skal fylkeskommunen sørge for at du får muligheten til å formalisere kompetansen din, altså ta fag– eller svennebrev, innenfor dette fagområdet. 

Det er ulike måter å gjøre dette på. 

Sjekk ut ulike veier til fagbrev her

Realkompetansevurdering

Mange voksne har opparbeidet seg kompetanse gjennom jobb, fritid og andre aktiviteter i løpet av livet. Hvis du har rett til videregående opplæring for voksne, har du også rett til å få realkompetansen din vurdert og dokumentert. En realkompetansevurdering, kan gjøre veien til yrkeskompetanse kortere. 

Les mer om realkompetanse og realkompetansevurdering her.

Hvordan oppnå studiekompetanse?

Hvis du har lyst å studere videre på universitet og høgskole, trenger du vanligvis generell studiekompetanse. Som voksen har du rett til å ta påbygning etter du har bestått fag- eller yrkesopplæring. 

Du kan også få generell studiekompetanse ved å ta seks fellesfag, forutsatt at du har fylt 23 år og har minst 5 års utdanning og/eller praksis. Dette kalles 23/5 regelen. Men vær obs på at denne regelen utgår i 2027, da regjeringen har forestått å endre denne til 23/6-regelen, der kravet om 5 års arbeidserfaring utgår. 

For å ta fagene du trenger kan du følge voksenopplæring, ordinær undervisning eller ta fagene som privatist.

Sjekk ut ulike veier til studiekompetanse her

Fag/svennebrev nummer to?

Hvis du allerede har oppnådd yrkeskompetanse, har du rett til yrkesfaglig rekvalifisering. Dette betyr at du har rett til å ta et nytt fag/svennebrev i et annet fag. En elektriker kan for eksempel rekvalifisere seg til frisør.

Lån og stipend for voksne

Voksne som er 21 år eller eldre* kan søke Lånekassen om lån og stipend. Hvis du fyller 21 år i løpet av 2024, og du søker om lån og stipend for skoleåret 2024-2025, regner Lånekassen deg som over 21 år. 

Voksne får lån og stipend på lik linje med studenter i høyere utdanning. Lånekassens regler sier at du får lån og stipend etter reglene for voksne i maksimalt åtte år. Når du får støtte til videregående opplæring, bruker du altså av de åtte årene med rett til støtte hos Lånekassen. Du bruker ikke av de åtte årene, hvis du har fått lån og stipend etter reglene for ungdom.

Lånekassen: Lån og stipend som voksen

Arbeidsgivere og fagforeninger kan også gi støtte til videregående opplæring.

* Fyller du 21 til 24 år i 2024 og fikk stipend fra Lånekassen i skoleåret 2023-2024? Hvis du ikke oppnådde studie- eller yrkeskompetanse, kan det hende du får stipend etter samme regler som ungdom, selv om du er over 21 år. Det er på grunn av nye regler og en overgangsordning som gjelder ut skoleåret 20252026. 

Sist oppdatert: 3. juli 2024