Læreplan

Læreplan i
Vg1 Musikk, dans og drama

Musikk, dans og drama handler om å forme og forstå tverrkunstneriske uttrykk. Faget skal bidra til at elevene utvikler egne uttrykk gjennom å utforske, utøve og formidle scenekunst. Gjennom sceniske prosesser og produksjoner skal elevene få mulighet til å bygge engasjement for kunst, kultur og samfunn. Musikk, dans og drama skal forberede elevene på et arbeidsliv som stiller krav om praktiske og estetiske ferdigheter, kreativ problemløsning og evne til samarbeid i skapende prosesser.

Les hele læreplanen på udir.no

Ta videregående som voksen

Intro
Hvis du er over 25 år og ikke har fullført og bestått videregående opplæring, kan du har rett til gratis videregående. Her kan du lese mer om hvilke regler og rettigheter som gjelder, og hvordan du kan ta videregående som voksen der du bor.
Les mer om videregående som voksen

Samarbeidsavtaler i hele landet
Hele landet

Denne linjen har ikke noen aktive samarbeidsavtaler.