Fakta

Sted:
Stavanger
Studietype:
Master, 2 år
Studieform: Undervisning ved lærestedet
Studietempo: Heltid
Studiepoeng:
120

Informasjon er oppdatert av Universitetet i Stavanger

3. mars 2023.

Om studiet

Masterstudiet i konstruksjons- og maskinteknikk gir deg en tverrfaglig og etterspurt kompetanse som kvalifiserer deg for et bredt spekter av jobber i næringslivet.

Studiets oppbygging

Med en mastergrad i konstruksjons- og maskinteknikk får du kompetanse innen konstruksjonsteknikk, maskinteknikk og materialteknologi som vi er avhengige av for å få norsk industri og næringsliv til å gå rundt. Kompetansen gjør deg etterspurt i arbeidslivet, både innen landbasert virksomhet og offshorevirksomhet.

Dette er et internasjonalt studium hvor norske og utenlandske studenter studerer i fellesskap. All undervisning foregår på engelsk. Studiet inneholder metodeemner som skal utdype og videreføre det matematisk-naturvitenskaplige grunnlaget fra bachelorstudiet, tekniske spesialiseringsemner, valgemner og masteroppgaven. Masteroppgaven er et større selvstendig prosjekt som utføres i siste semester. Den kan gjerne utføres i samarbeid med en bedrift, dersom det faglige nivået på oppgaven er tilfredsstillende.

Du kan velge mellom to spesialiseringer:

Spesialisering i maskinteknikk passer for deg som er interessert i konstruksjon og produksjon av maskiner og mekanisk utstyr, undervannssystemer og ren energi. Du vil lære mer om simuleringer av konstruksjoner og fluider, systemer for energioverføring, 3D-printing og karakterisering av materialer.

Spesialisering i konstruksjonsteknikk passer for deg som er interessert i analyse, design, konstruksjon og vedlikehold av landbaserte og offshore konstruksjoner. Læringsutbyttet av studiet gir kjernekompetanse og ferdigheter til å konstruere og analysere de fleste konstruksjoner som bygninger, broer, offshore-plattformer, vindturbiner, tårn, og fundamenter.

Undervisningsopplegg

Undervisning ved institusjonen

Opptakskrav

Opptakskrav til spesialisering i konstruksjonsteknikk

Gjennomført og bestått bachelorgrad i ingeniørfag innen bygg eller tilsvarende med minimum 40 studiepoeng spesialiseringsemner innen konstruksjonstekniske emner. Søkere må ha minimum 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng i statistikk, samt 7,5 studiepoeng i fysikk


Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til master i konstruksjoner og materialer, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør.

Opptakskrav til spesialisering i maskinteknikk

Gjennomført og bestått bachelorgrad i ingeniørfag innen maskin, material, marin, prosess eller tilsvarende med et godt grunnlag innen konstruksjons-, material- og/eller strømningstekniske emner. Søkere må ha minimum 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng i statistikk, samt 7,5 studiepoeng i fysikk


Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til master i konstruksjoner og materialer, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør.

Søknadsfrist: 15. april
Søknadsfrist for søkere med utenlandsk utdanning utenom nordiske land: 1 mars

Læringsutbytte

Dette studiet passer for deg som er interessert i bygg- og offshorekonstruksjonsteknikk, maskinteknikk og teknikk for produksjon av fornybar energi.

Spesialisering i maskinteknikk passer for deg som er interessert i:

  • Konstruksjon og produksjon av maskiner og mekanisk utstyr, undervannssystemer og ren energi.
  • Konstruksjon og analyse samt produksjon av pumper, ventiler, kompressorer, mekanismer og transmisjoner, og 3D-printing.
  • Systemer for energioverføring, additive produksjonsmetoder og karakterisering av materialer.

Spesialisering i konstruksjonsteknikk passer for deg som er interessert i analyse, design, konstruksjon og vedlikehold av landbaserte og offshore konstruksjoner.

Læringsutbyttet av studiet gir kjernekompetanse og ferdigheter til å konstruere og analysere de fleste konstruksjoner som bygninger, broer, offshore-plattformer, vindturbiner, tårn, og fundamenter.

Videre studier

Videre kan en fullført mastergrad med en gjennomsnittskarakter B for fag og karakter A eller B for masteroppgave, kvalifisere for opptak til PhD-studiet i Offshore Technology ved Universitetet i Stavanger. Nyutdannede er også kvalifisert for å søke på relevante PhD-programmer ved andre universiteter.

Karrieremuligheter

Studiet kvalifiserer kandidatene til et bredt spekter av stillinger i privat industri og offentlige organisasjoner. Siden kjernen i masterstudiet består av ofte anvendbare prinsipper og metoder, kan kandidatene kvalifisere seg til mange attraktive stillinger innen maskin- og konstruksjonsteknikk og materialteknologi i offshore- og sivilingeniørindustri, fornybar energiprosjekter, produksjon og produksjonsindustri og et mangfoldig utvalg av mekaniske operasjoner.

Det vil alltid være behov for bygninger, veier, broer, materialer, maskiner, produksjons- og produksjonsprosesser, vind / bølge og solenergisystemer og nyutdannede vil derfor være attraktive i industrien og i det internasjonale arbeidsmarkedet.

Mange vil også ha interessante jobbmuligheter innen forskning, utdanning eller i offentlig sektor viet til kontroll, regulering og rettshåndhevelse av industrisektorer.

Utveksling

Skaff deg et konkurransefortrinn i arbeidslivet - reis på utveksling!

UiS har inngått avtaler med høyere utdanningsinstitusjoner i Norden, Europa og i land utenfor Europa. Utvalget er stort og valget er ditt! På nettsiden vår kan du finne ut mer om hvor og når nettopp du kan reise i ditt studieprogram.

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet, økte karrieremuligheter er bare én av dem. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold øke dine språklige ferdigheter, utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst! At utveksling er både lærerikt og en unik opplevelse for livet er det ingen tvil om!

Søknadsfrist for utreise høstsemesteret er 1. februar og for vårsemesteret 1. september. Minimumskravet for å reise på utveksling er at du må ha bestått eksamener tilsvarende ett års studier (60 studiepoeng) før du reiser.

Les mer om utveksling her: www.uis.no/ut

Kvalifikasjon/tittel

Master of Science